en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LU 03/19 Utlysing av læringsmiljøprisen

Vedtak

Saken gjelder:

Læringsmiljøprisen er en pris for godt læringsmiljø ved UiS. Prisen ble opprettet på bakgrunn av vedtak i styret US 14/06 og læringsmiljøutvalget sak 25/05 og 05/06. Prisen for 2019 skal nå utlyses.

Bakgrunn

Følgende statutter gjelder for læringsmiljøprisen:

1. Prisens formål er å gi anerkjennelse for arbeid med studentenes læringsmiljø gjennom faglig,
pedagogisk og sosial innsats.
2. Prisen tildeles en ansatt, et fagmiljø, et læringsmiljø, en administrativ enhet eller en annen enhet
ved UiS som jobber for studentenes læringsmiljø.
3. Prisen er kr 50 000,-, samt diplom
4. Prisen skal brukes til utviklingstiltak som kan bidra til å styrke og bedre læringsmiljøet.
5. Prisen deles kun ut når et enstemmig LU innstiller til det.
6. LU gir begrunnet innstilling til styret, som tildeler prisen. Prisen overrekkes av rektor under den
årlige årsfesten for universitetet.
7. Forslag til kandidater til læringsmiljøprisen kan fremmes av studenter og ansatte, og skal være
begrunnet og dokumentert.

Læringsmiljøprisen har som formål å gi anerkjennelse til miljøer eller enkeltpersoner ved Universitetet i
Stavanger som lykkes i å legge forholdene spesielt godt til rette for studentenes læring gjennom bevisst
faglig, pedagogisk og sosial innsats eller ved annen spesiell innsats for tilrettelegging av det fysiske og
psykososiale læringsmiljøet ved institusjonen.

Prisen tildeles en ansatt, et institutt, et studienivå innen et studieforløp, en faggruppe innen et institutt, en
administrativ enhet eller annen enhet ved Universitetet i Stavanger med ansvar for en avgrenset studie eller
undervisningsenhet.

Utlysning av læringsmiljøprisen

Utdanningsdirektøren foreslår at man også i år lyser ut læringsmiljøprisen på universitetets
interne nettsider, og ved en melding til fakultetene, universitetsbiblioteket og studentorganisasjonen StOr. Det sendes i tillegg kopi til universitetsdirektøren, strategi- og kommunikasjonsdirektøren, forskningsdirektør og HR-direktøren.

Utlysningen er normalt sendt ut bredt i organisasjonen i februar hvert år.

 

Forslag til vedtak:  Læringsmiljøutvalget lyser også i år ut Læringsmiljøprisen med de statutter styret har vedtatt. Utlysningen vil skje i februar..

 

 

Saken er godkjent av utdanningsdirektøren 4. februar 2019.

Saksbehandler: Tore Klepsvik