en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LU 12/19-2: Universitets- og høgskolerådet (UHR) sitt forslag til endring av regelverk for finansiering av etter- og videreutdanning.

Orienteringspunkt

Universitets- og høgskolerådet (UHR) har i brev til Kunnskapsdepartementet av 23.01.2019 bedt departementet om å presisere det som oppleves som uklarheter i dagens regelverk for finansiering av etterutdanning og videreutdanning. UHR ber i samme brev også departementets lovutvalg om å vurdere konkrete endringer i dagens regelverk. 

Mer informasjon kan finnes på UHR sin nettside om saken. Der finner du også lenke til brevet som ble oversendt departementet.