en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LU 06/19 Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging 2015-2025

Drøfting

Bakgrunn

Læringsmiljøutvalget har i vedtatt Årsrapport for 2017 med tiltaksplan for 2018 vedtatt tiltak om revisjon av Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging. Planen har fremstått omstendelig og vanskelig å forholde seg til og følge opp av ansvarlige enheter med tanke på mange og omfattende tiltakspunkter i handlingsplanen.

Utdanningsdirektøren har derfor i 2018, på bakgrunn av det vedtatte tiltaket om revisjon av handlingsplanen, tatt grep for å få forenklet planen i 2018. Av ulike grunner har dette arbeidet blitt forsinket. Det legges likevel nå frem for LU en oppdatert og forenklet handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging. I den sammenheng vil utdanningsdirektøren holde en presentasjon knyttet til universell utforming og tilrettelegging ved UiS. Stikkord for denne presentasjon er tilgjengelighet. Formålet er at Læringsmiljøutvalget skal ha et grunnlag for en diskusjon knyttet til hvordan utvalget best ser for seg at man kan jobbe med problemstillinger knyttet til universell utforming og tilrettelegging fremover.

Sentrale spørsmål i diskusjonen er:

  • Hvordan kan læringsmiljøutvalget bidra til at Universitetet i Stavanger blir universelt utformet?
  • Revidert handlingsplan for universell utforming legges frem for LU. Sentralt her er tilgjengelighet. Er en handlingsplan rett metode?

Utdanningsdirektøren vil legge frem en revidert handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging, i tillegg til en presentasjon av bakgrunnen for viktigheten av at UiS har fokus på dette temaet. Utdanningsdirektøren ber om at læringsmiljøutvalget drøfter tiltakene i den fremlagte handlingsplanen, samt diskuterer problemstillingene over.

 

Vedlegg:

 

Saken er godkjent av utdanningsdirektøren 04. februar 2019.

Saksbehandler: Maren A. Kvaløy