en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LU 07/19 Digitalt læringsmiljø - utvalgets innspill til NSO

Drøfting

Bakgrunn for saken

Læringsmiljøutvalget ved UiS har mottatt henvendelse fra leder for læringsmiljøpolitisk komité i Norsk studentorganisasjon (NSO) angående innspill vedrørende digitalt læringsmiljø. NSO ønsker å benytte innspillene i sitt arbeid med en rapport som skal belyse hvordan NSO kan jobbe for å utnytte mulighetene og møte utfordringene knyttet til digitalt arbeidsmiljø.

Henvendelsen fra NSO er gjengitt i rammen nedenfor.

Innspillsrunde til NSO v/LMPK:

Digitalt læringsmiljø - dets muligheter og utfordringer

Læringsmiljø-politisk komite ønsker i lys av sitt mandat å kartlegge muligheter og utfordringer knyttet til det digitale læringsmiljøet. Det er ønskelig med innspill fra LMUer og andre relevante mottakere av dette brevet. Vi har forståelse for at fristen er kort. Dersom det ikke er mulig å høre utvalget, ønsker vi likevel tilbakemeldinger fra leder eller sekretær i utvalget, eller annen relevant fullmektig.

  • Hvordan definerer dere digitalt læringsmiljø?
  • Hvilke utfordringer ser dere knyttet til det digitale læringsmiljøet?
  • Hvilke muligheter ser dere knyttet til det digitale læringsmiljøet?
  • Hvilke fora kan være viktig for NSO knyttet til digitalt læringsmiljø?

Fristen NSO har satt for innspill er 15. februar, og StOr ønsker derfor at utvalget tar spørsmålene fra NSO opp til debatt i utvalgets møte 12. februar. Utdanningsdirektøren er enig i at spørsmålene er betimelige og relevante, og er enig i forslaget fra StOr. Utvalget inviteres derfor til foreliggende drøftingssak, med tanke på at StOr kan videreformidle utvalgets syn til NSO innen den oppsatte frist.

StOr har sammen med utvalgssekretariatet utarbeidet vedlagte notat som kan benyttes som bakgrunnsinformasjon for drøftingen.

 

Vedlegg: Læringsmiljøutvalget og det digitale læringsmiljøet

Saken er godkjent av utdanningsdirektøren 08. februar 2019.

Saksbehandler: Stig A. Selmer-Anderssen