en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Årsrapport 2018 - Kapittel 1: Om rapporten

1.1: Rapportens formål

Utvalgets årsrapport blir oversendt styret og har som formål å formidle:

  • sentrale trekk i institusjonens arbeid med studie- og læringsmiljøet i 2018,
  • de vurderingene utvalget gjør seg angående arbeidet med studie- og læringsmiljø,
  • hovedelementer i utvalgets arbeid og oppnådde resultater i 2018,
  • plan for utvalgets arbeid i 2019 og videre framover. 

Rapporteringen går inn i universitetets helhetlige planleggings-, budsjetterings- og rapporteringsprosess (PVO-prosessen). Årsrapporten er utformet i tråd med sakene LU 43/18 og LU 44/18, og innbefatter utvalgets plan for sitt arbeid i 2019.

1.2: Rapportens innhold

Årsrapporten rapporterer arbeidet med studie- og læringsmiljø på institusjonsnivå og resultatet av dette arbeidet, med utgangspunkt i mandatet styret har gitt utvalget samt utvalgets plan for arbeidet i rapporteringsperioden.

Årsrapporten omfatter følgende kapittel og vedlegg:

 

 

Årsrapporten for 2018 er ikke godkjent av læringsmiljøutvalget.

Saksbehandler: Stig A. Selmer-Anderssen