en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

.

Læringsmiljøutvalget ved UiS

 

Årsrapport 2018

med plan for 2019

 

 

 

 

Årsrapporten for 2018 og planen for 2019 er fastsatt av læringsmiljøutvalget 12.02.2019 og behandlet av universitetsstyret 07.03.2019.

 

 

 

 

Innhold:

Kapittel 1: Om rapporten

1.1: Hensikt og bakgrunn

1.2: Rapportens innhold

Kapittel 2: Læringsmiljøutvalget

2.1: Utvalget og dets arbeidsområde

2.2: Utvalgets sammensetning og arbeidsform 

Kapittel 3: Utvalgets arbeid i 2018

3.1: Universell utforming av studie- og læringsmiljøet

3.2: Læringsmiljøarbeid og utdanningsledelse

3.3: Læringsmiljøutvalgets plass i institusjonens arbeid med studiekvaliteten

3.4: Opplæring av nye medlemmer

3.5: Årshjulssaker

3.6: Andre saker etter utvalgets mandat

Kapittel 4: Plan for 2019

4.1: Universell utforming av studie- og læringsmiljøet

4.2: Læringsmiljøarbeid og utdanningsledelse

4.3: Læringsmiljøutvalgets plass i institusjonens arbeid med studiekvaliteten

4.4: Opplæring av nye medlemmer

Vedlegg 1: Utvalgets vedtak - tabeller og oversikter