en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LU 12.02.2019 Strategisk tema - Studiebarometeret 2018

Strategisk tema

Utvalget har fastsatt at det ved begynnelsen av hvert møte presenteres et strategisk tema, etterfulgt av en kort debattrunde. På utvalgets møte 12.02.2018 er det av naturlige årsaker resultatene fra Studiebarometeret 2018 som er strategisk tema: Resultatene fra Studiebarometeret 2018 frigis fra NOKUT den 12.02.2019 klokken 08:00, knappe seks timer før utvalgsmøtet. 

NOKUT markerer frigivelsen med frokostseminar om Studiebarometeret 2018 på Kulturhuset i Youngs gate 6 i Oslo. Utdanningsavdelingen presenterer hovedtrekkene fra NOKUT-seminaret og årets studiebarometerresultater, med vekt på resultatene våre studieprogrammer oppnådde.

Presentasjonen etterfølges av en debattrunde knyttet til det framlagte.

Merk: Denne gangen etterfølges den ordinære debattrunden av en kort debattrunde knyttet til forslaget fra fellesseminaret om at utvalgets strategiske tema skal rettes inn mot de fem sentrale områdene for læringsmiljøarbeid. Hvert møte vil ha strategisk tema knyttet til ett av de fem områdene, slik at alle de sentrale aspektene av læringsmiljøet sikres strategisk fokus hvert år. Utvalgssekretæren inviterer utvalget til å diskutere forslaget og vurdere om en slik ordning bør innføres. Ordningen kan iverksettes fra neste møte av, eksempelvis gjennom at resultatene fra seminaret om forutsetningene for et læringsmiljøfremmende campusområde settes som strategisk tema for utvalgets møte i april.