en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LU 01/19 Innkalling, møtebok og eventuelt 12.02.2019

Vedtakssak

Saken gjelder innkalling til møtet, godkjenning av møtebok, fastsetting av dagsorden og opptak av eventueltsaker.

  • Møtet åpnes av leder. Opprop v/leder.
  • Godkjenning av innkallingen til møtet 12. februar 2019.
  • Godkjenning av møtebok fra møtet 29. november 2018.
  • Fastsetting av dagsorden med opptak av eventueltsaker.

Møteboka fra LU-møtet 29. november 2018 ble ferdigstilt av utvalgets sekretær 19.12.2018. Møteboka er også lagt ut på utvalgets nettsider på studentsidene og på universitetets intranett, og sendt styret til orientering. Møteboka skal nå godkjennes av utvalget.

Utvalgsmedlemmer med forslagsrett kan foreslå punkter til eventuelt. Utvalget har sammen med sekretæren fastsatt at møteoppmeldte eventueltpunkter behandles sammen med utdanningsdirektørens orienteringer. Utvalgets leder og sekretær fastsetter sammen opptak av eventueltpunkter, i samråd med tilstedeværende utvalgsmedlemmer.

Utdanningsdirektøren fremmer følgende

Forslag til vedtak:  Innkalling til møte i LU 12. februar 2019 godkjennes. Møtebok fra LU-møtet 29. november 2018 godkjennes.

 

Etter vedtak fullføres sak LU 01/19 med gjennomgang av møtets strategiske tema.

Saken er godkjent av utdanningsdirektøren 24. januar 2019.

Saksbehandler: Stig A. Selmer-Anderssen