en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LU 49/18-9: Miljøfyrtårnsatsingen ved UiS

Oppfølging av sak LU 37/18

UiS sitt miljøråd dannet utgangspunktet for møtet om sertifisering av UiS som miljøfyrtårn mandag 19.11.2018. Roar Husebyer medlem av miljørådet og også fast observatør til læringsmiljøutvalget, og informerte miljørådet om læringsmiljøutvalgets vedtak i sak LU 37/18. På miljørådsmøtet kom det fram at miljøfyrtårnordningen slik den i dag foreligger ikke har noen bransjespesifikk kriteriekategori for høyere utdanning (som levert av statlige virksomheter med særskilte fullmakter og andre som faller inn under lov om høyskoler og universiteter). Dagens utdanningskategori omfatter kun grunnskoler og videregående skoler. Møtet så at det var et klart behov for at en slik ny kategori utarbeides, og universitetets eksterne miljøfyrtårnkonsulent Unn Endresen vil spille inn til Miljøfyrtårnstiftelsen at en slik kategori er nødvendig og bør etableres så snart som mulig.

Miljørådet har ingen egen nettside enda, men mer info kan finnes på Miljøfyrtårnstiftelsens nettside og på nyhetssak 31.10.2018 om miljøfyrtårntiltaket.