en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LU 45/18 Revisjon av kvalitetssystemet

Orientering

Under læringsmiljøutvalgets behandling av sak LU 41/18 informerte utdanningsdirektøren om at hun ville legge fram sak om revisjon av kvalitetssystemet på novembermøtet. Til sak LU 45/18 vil utdanningsdirektøren på møtet legge fram status og plan for videre arbeid med revisjonen av kvalitetssystemet fram til det legges fram for utdanningsutvalget og læringsmiljøutvalget på utvalgsmøtene i februar 2019.

Se presentasjonen om revisjon av kvalitetssystemet - emnedelen.

Saken er godkjent av utdanningsdirektøren 21.11.2018.

Saksbehandler: Veslemøy Hagen