en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LU 16.10.2018 Strategisk tema - oppsummering

Oppsummering fra Annie Haver

Arbeidstittel: Helse, Utvikling og Samhold (HUS)

 1. Prosjektleder: Prodekan for utdanning, Professor Bjørg Oftedal. Leder for programområdet E-læring, omsorgsteknologi og simulering, samt forskning innenfor motivasjonsteori og langvarige sykdommer.
 2. Grupperessurs/forsker: Førsteamanuensis/Dr. Annie Haver. Studieprogramleder NHS, samt forskning innefor følelser i lederskap, emosjonell intelligens, mental helse, well-being, stress og Ledelse (15 års erfaring som leder).
 3. Grupperessurs/Studentprest: Leni Mæland. Pastoral klinisk utdannelse fra USA. Prest i Psykiatrisk Divisjon. Har ledet eksistensielle samtalegrupper. Har særlig kompetanse innenfor temaene som skyld, skam, forsoning og håp. Religion og livssyn.

 

BAKGRUNN:

Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHOT) og Studiebarometer (UiS, 2017, 2018).

1600 studenter responderte (SHOT), hvorav 191 studenter tilhører det Helse Vitenskapelige Fakultet (HV) (flest kvinner).

Studentene ved HV blir eksponerte for teori undervisning og klinisk praksis som utfordrer studentene emosjonelt, mentalt og fysisk. SHOT viser at:

 • 31% av studentene ved HV oppgir å ha alvorlige og mange psykiske plager
 • 41% av studentene ved HV oppgir å ha medium eller høy grad av somatiske symptomer/plager
 • 35% av studentene ved HV oppgir at de ofte eller svært ofte føler seg ensomme

 

FORMÅL:

Det overordnende målet til HUS prosjektet er å bedre studentenes psykososiale læringsmiljø.

Delmål (3 årig prosjekt)

 1. Forebygge/styrke mental helse og læringsmiljø
 2. Styrke undervisning (jm. Utdanningsledelse, Kvalitetskrav, Veiledning, Forskningsbasert undervisning etc.)
 3. Øke forskning på studentens læringsmiljø
 4. Innovasjon (Pilotering/UiS)
 5. Styrke gjennomstrømming (kartlegge «drop-out» årsaker)

 

3 Årig prosjekt med ulike Intervensjonstudier: Piloteringer (kartlegging), Lesegrupper og fysiske grupper. Metode: Kvalitativ/Kvantitativ. Viktig å få studentene med oss i prosjektet (også i planlegging etc).