en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LU 41/18-9: Saker til neste møte

Orienteringspunkt

Følgende saker står per i dag på det foreløpige sakskartet for utvalgsmøtet 29. november 2018:

  • LU 42/18 Innkalling, møtebok og eventuelt 29.11.2018
  • LU 43/18 Revisjon av handlingsplan for universell utforming ved UiS
  • LU 44/18 Plan for utvalgets arbeid i 2019
  • LU 45/18 Videreutvikling av internasjonal campus
  • LU 46/18 Informasjonskanaler i det digitale studie-og læringsmiljøet
  • LU 47/18 Forsinket sensur ved UiS
  • LU 48/18 StOr orienterer 29.11.2018
  • LU 49/18 Studentombudet orienterer 29.11.2018
  • LU 50/18 Utdanningsdirektøren orienterer 29.11.2018