en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LU 41/18-8: Informasjon fra arbeidsmiljøutvalget

Informasjonspunkt

Universitetsdirektøren har oppnevnt følgende medlemmer til arbeidsmiljøutvalget for perioden 01.08.2018-31.07.2019:

Arbeidsgiverrepresentanter:

  • Universitetsdirektør Ole Ringdal
  • Fakultetsdirektør Lone Litlehamar
  • Fakultetsdirektør Gro Sokn
  • Instituttleder Odd Magne Bakke

HR-direktør Halfdan Hagen er personlig varamedlem for universitetsdirektør. Fakultetsdirektør Arne Endresen er 1. varamedlem og utdanningsdirektør Veslemøy Hagen 2. varamedlem for de øvrige arbeidsgiverrepresentantene.

Arbeidstakerrepresentanter:

  • IKT opplæringskonsulent / hovedverneombud Jon Bjelland, med professor Peter Ruoff som vara
  • Seniorkonsulent Anne Marit Aspenes, med malerikonservator Hilde Smestad Moore som vara
  • Førstelektor Åge Hultgren, med førsteamanuensis Lise Karin Meling som vara
  • Seniorrådgiver Michael Brune, med rådgiver Eirik Østensjø Tjelle som vara

Utvalgsleder fram til 31.07.2019 er Jon Bjelland, med Anne Marit Aspenes som nestleder. Senior HMS-rådgiver Gry Åse Tjørhom i HR-avdelingen utgjør utvalgets sekretariat.