en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LU 41/18-4: NOKUTs dagsseminar om kravene til det systematiske kvalitetsarbeidet

Orienteringspunkt

Seminarer om kvalitetsarbeid i høyere utdanning – Kravene til det systematiske kvalitetsarbeidet

Seminaret er det andre to seminarer om kvalitetsarbeid i høyere utdanning som NOKUT inviterer til denne høsten. Heldagsseminaret vil være på Thon Hotel Opera 6. november (med repetisjon 7. november) og vil ta for seg noen av kravene som stilles til det systematiske kvalitetsarbeidet. Seminaret ble raskt fullbooket (begge gjennomføringene), men NOKUT vurderer å arrangere nye seminarer på nyåret. UiS arbeider for å få seminaret (eller deler av det) streamet hit til UiS. Dersom vi får dette til, vil det være seminar 6. november som streames til møterom AR T-205 (som er rett under styrerommet, bare to etasjer ned), og invitasjon blir i så fall sendt ut.

Hvis du er interessert i å delta fysisk på det nye seminaret NOKUT vil arrangere på nyåret, ber NOKUT om at du registrerer deg på et eget skjema (se avsnittet "Jeg er interessert i å være med på nytt seminar" nederst på NOKUTs nettside om seminaret).


Om seminaret

Universiteter og høyskoler har ansvar for kvaliteten i utdanningene de tilbyr og er pålagt å ha et system for å sikre og videreutvikle kvaliteten i utdanningene. Nasjonale krav til det systematiske kvalitetsarbeidet er fastsatt i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (Kunnskapsdepartementet) og i studietilsynsforskriften (NOKUT). Studietilsynsforskriften ble revidert i februar 2017, og siden da har syv vitenskapelige høyskoler deltatt i en pilotstudie for tilsyn etter de nye kravene.

På dette seminaret vil NOKUT ta for seg kapittel 4 i NOKUTs studietilsynsforskrift om institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid. Kapittelet inneholder krav til hvordan kvalitetsarbeidet forankres i institusjonen, hvordan institusjonen arbeider for å sikre at studietilbudene er i tråd med lovverket, innhenting av informasjon for å vurdere kvalitet, samt hvordan informasjon brukes for å avdekke sviktende kvalitet og å videreutvikle studieporteføljen.

Seminaret skal

  • gi informasjon om studietilsynsforskriftens krav til kvalitetsarbeid
  • gi mulighet for dialog og erfaringsdeling mellom institusjonene og mellom NOKUT og institusjonene
  • videreutvikle kunnskap om hvordan institusjonene kan utvikle sitt systematiske kvalitetsarbeid

Arbeidsform

På seminaret vil deltakerne få mulighet til å dele erfaringer på tvers av institusjoner, og med NOKUT. Det vil også bli korte presentasjoner fra utvalgte institusjoner, og fra studenter.

Målgruppe

Seminaret retter seg mot alle institusjoner innenfor høyere utdanning, og NOKUT anbefaler alle som jobber med, eller er interessert i, kvalitetsarbeid å melde seg på. Institusjonene oppfordres til å melde på studentrepresentanter.

Praktisk informasjon

Seminaret er gratis.

Kontaktperson: Aslaug Louise Slette

Seminar om kravene til studietilbud

NOKUT arrangerer også seminar om kravene til studietilbud i høyere utdanning 5. november, som tar for seg kapittel 2 i studietilsynsforskriften. Seminarene kan med fordel kombineres.