en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LU 41/18-3: NOKUTs dagsseminar om kravene til studeitilbud

Orienteringspunkt

Seminarer om kvalitetsarbeid i høyere utdanning – Kravene til studietilbudene

Seminaret er det første av to seminarer om kvalitetsarbeid i høyere utdanning som NOKUT inviterer til denne høsten. Heldagsseminaret vil være på Thon Hotel Opera 5. november og tar for seg noen av kravene som stilles til studietilbud. Seminaret ble raskt fullbooket, men NOKUT vurderer å arrangere et til før jul. UiS arbeider for å få seminaret (eller deler av det) streamet hit til UiS. Dersom vi får dette til, vil seminaret streames til møterom AR T-205 (som er rett under styrerommet, bare to etasjer ned), og invitasjon blir i så fall sendt ut.

Hvis du er interessert i å delta fysisk på det nye seminaret NOKUT vil arrangere før jul, ber NOKUT om at du registrerer deg på et eget skjema (se avsnittet "Jeg er interessert i å være med på nytt seminar" nederst på NOKUTs nettside om seminaret).


Om seminaret

Når universiteter og høgskoler oppretter studietilbud må de oppfylle kravene i Kunnskapsdepartementets studiekvalitetsforskrift og NOKUTs studietilsynsforskrift. Hvordan skal institusjonene sørge for at de gjør dette, og hvordan kan det dokumenteres? Det er hovedtemaet for seminaret. Dette seminaret vil gå i dybden på enkelte deler av kapittel 2 i studietilsynsforskriften. Seminaret retter seg mot universiteter og høyskoler som kan opprette studietilbud uten å søke NOKUT om akkreditering, med andre ord selvakkrediterende institusjoner. 

Temaene for dette seminaret er:

  • Faglig ledelse
  • Læringsutbyttebeskrivelser
  • Fagmiljø – generelt og i et campus-perspektiv

Mål for seminaret

Seminaret skal

  • bevisstgjøre om ansvaret ved å være selvakkrediterende
  • bevisstgjøre og veilede om studietilsynsforskriften
  • bidra til erfaringsutveksling rundt det å arbeide med kravene til studietilbud

Målgruppe

Ansatte fra selvakkrediterende institusjoner som

  • arbeider med kvalitetssikring av studietilbud
  • har ansvar for kvalitetssikringssystemet
  • har ansvar for faglig utvikling på studietilbudsnivå
  • er studenttillitsvalgte

Arbeidsform

NOKUT ønsker å høre erfaringene deres om arbeidet med studietilbudene. Seminaret vil derfor involvere alle deltakerne i diskusjoner og gruppearbeid. NOKUT forventer at deltakerne har satt seg inn i kapittel 2 i studietilsynsforskriften før de kommer på seminaret.

Praktisk informasjon

Seminaret er gratis. Påmeldingen er bindende etter påmeldingsfristen.

Kontaktperson: Eirin Kristiansen

Seminar om kravene til det systematiske kvalitetsarbeidet i høyere utdanning 6. og 7. november

NOKUT arrangerer også seminar om systematisk kvalitetsarbeid i høyere utdanning 6. og 7. november. Det seminaret tar for seg kapittel 4 i studietilsynsforskriften. Seminarene kan med fordel kombineres.