en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Møtebok LU 16.10.2018

P360: 16/00080

 

Utvalg: Læringsmiljøutvalget (LU)
Møtested: Arne Rettedals hus, AR T-401, 4.etg.
Dato: Torsdag 16. oktober 2018, kl. 13:30-16:00

 

Frammøtte utvalgsmedlemmer:

  • Cathrine Johanne Sønvisen, StOr-leder. Læringsmiljøutvalgets leder.
  • Joachim Børlie, nestleder for læringsmiljø i StOr.
  • Dag Husebø, prorektor.
  • Anne-Marie Lund, student.
  • Jakob Ryen, student.
  • Lene Borgen Waage, kvalitetskoordinator, direktørens stab Stord/Haugesund, HVL.

Sekretær: Veslemøy Hagen, utdanningsdirektør

Av faste observatører deltok Terje Blåsternes som vara for bibliotekdirektør Gitte Kolstrup samt avdelingsleder for SIS kommunikasjon Frank Bremnes. Fra utdanningsdirektørens stab deltok Eilef Johan Gard og Stig A Selmer-Anderssen. Fungerende studentombud Maren Anne Kvaløy deltok etter spesiell invitasjon med bakgrunn i sak LU 29/18.

Forfall:

  • Brita Strand Rangnes, prorektor for utdanning
  • Lone Litlehamar, fakultetsdirektør
  • Marina Davidian, IT-direktør

 


SHoT 2018.  Strategisk tema. <...>

 

Sak LU 26/18 Konstituering av utvalget og godkjenning av innkalling 14.09.2018. Vedtakssak.

<...> 

Vedtak: Innkallingen til møtet godkjennes.

 

Sak LU 27/18 Godkjenning av møtebok og opptak av eventueltpunkt. Vedtakssak.

Det framkom ingen merknader til møteboka. Intet ble innmeldt til eventuelt. 

Vedtak: Møtebok fra læringsmiljøutvalget 14. september 2018 godkjennes.

 

Sak LU 28/18 Opplæring av nye medlemmer - utvalgets oppfølging. Vedtakssak.

<...>

Vedtak: Utvalget ber om at utdanningsdirektøren viderefører praksisen med separat opplæring for medlemmene i de to utvalg. Utvalget ber om at utdanningsdirektøren følger opp endringen om tre år gjennom å undersøke hva som er virkningen av tiltaket samt hvilke forbedringer som kan gjøres.

 

Sak LU 29/18 Studentombudet som fast observatør til læringsmiljøutvalget. Vedtakssak.

<...>

Vedtak: Læringsmiljøutvalget ber utdanningsdirektøren legge fram for rektorat og/eller styre at studentombudet gis status som fast observatør til utvalget.

 

Sak LU 30/18 Forsinket sensur ved UiS, eksamen vår 2018. Orienteringssak.

<...>

Sak LU 32/18 StOr orienterer 14.09.2018. Orienteringssak.

<...>


Sak LU 33/18 Utdanningsdirektøren orienterer 14.09.2018. Orienteringssak.

Utdanningsdirektøren orienterte muntlig om følgende: 

  • <...>

 

Møtet ble hevet kl 16:00.

Møteboken er ikke godkjent av utdanningsdirektøren.

Saksbehandler: Stig A. Selmer-Anderssen