en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LU 35/18 Gjennomgang og revidering av tillitsvalgtordningen for studenter. Forslag til gruppens sammensetning fra Studentorganisasjonen

Vedlegg til sak LU 35/18 Gjennomgang og revidering av tillitsvalgtordningen for studenter.

Det skal nedsettes en arbeidsgruppe for å revidere studenttillitsvalgtordningen på læringsmiljøutvalgsmøtet 16. oktober neste uke. I den anledning ønsker vi i StOr å komme med forslag til hvem vi syntes burde være med i gruppen. Planen er at arbeidsgruppen skal legge frem en rapport på arbeidet og konkrete forslag for ny og bedret studenttillitsvalgtordning for Læringsmiljøutvalget i møtet 9. april 2019, se sak: https://student.uis.no/article.php?articleID=128039&categoryID=23627.

StOr ønsker å bidra til effektivitet i prosessen gjennom allerede nå å legge fram følgende forslag til sammensetning av arbeidsgruppen:

  • Leder av gruppen: Una Ruzic, Nestleder for Utdanning
  • Referent: Stig Atle Selmer-Anderssen
  • Medlem: Maren Anne Kvaløy, Studentombud
  • Medlem: Åse Helene Bakkevig Dagsland, har tidligere hatt kurs for studenttillitsvalgte (NHS)
  • Medlem: en dekan/instituttleder for å få se problematikken fra fakultetsnivå eller instituttnivå