en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LU 40/18 Studentombudet orienterer 16.10.2018

Orienteringssak

Studentombudet gir gjennom denne saken sitt bidrag til at institusjonen etterlever kravet som stilles i UHL § 4-3 (3) om at «Læringsmiljøutvalget skal holdes orientert om klager som institusjonen mottar fra studenter vedrørende læringsmiljøet». 

Siden studentombudet ikke har anledning til å delta på dette LU-møtet, blir saken denne gang uten substansielt innhold, ut over at dette punktet vil være et fast innslag på utvalgsmøtene i tilfeller der studentombudet ønsker å formidle informasjon til utvalget.

 

Saken er godkjent av utdanningsdirektøren 10.10.2018.

Saksbehandler: Stig A. Selmer-Anderssen