en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LU 37/18 Miljøfyrtårn og miljøarbeid ved UiS

Vedtakssak

Bakgrunn:

Styret har, gjennom det mandat styret har gitt utvalget, pålagt utvalget å ta initiativ til og koordinere strategisk utviklingsarbeid angående læringsmiljøet ved universitetet. I sitt møte 05.10.2017 vedtok styret ved UiS å anbefale Universitetet i Stavanger å styrke sitt miljøarbeid slik at miljøsertifiseringen Miljøfyrtårn oppnås. Arbeidet er i gang, og det er opprettet et miljøråd som skal følge opp at kriteriene som settes blir fulgt opp og møtt. StOr inngår i miljørådet, men arbeidet har så langt hatt et perspektiv der miljøet omfatter arbeidsmiljøet (fire kriterier) men ikke læringsmiljøet (null kriterier). 

Vurdering:

Læringsmiljøutvalget ønsker å bidra til å oppfylle styrets krav gjennom å ta initiativ til at læringsmiljøet inngår på lik linje med arbeidsmiljøet i institusjonens arbeid med å utvikle og sertifisere sitt miljøarbeid. Dette vil i tillegg til å utgjøre et element i det strategiske utviklingsarbeid angående læringemiljøet samtidig bidra til at institusjonen oppfyller sitt strategiske mål om at universitetet skal utvikle en miljøvennlig campus («Strategi for Universitet i Stavanger 2017-2020»). Initiativet kan samtidig bidra til at utvalget følger opp lovens krav om at «Utvalget skal delta i planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljø, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd» (UHL § 4-3 (3). En slik utvidelse av miljøtiltakets nedslagsfelt vil samtidig sette tiltaket i tråd med universitetets planer for 2018 (US 93/17, vedtatt 24.11.2017), der studie- og læringsmiljø sidestilles.

Utdanningsdirektøren legger fram for utvalget følgende forslag til vedtak (forslaget er justert 15.10.2018 i samråd med miljørådet ved UiS):  

Utvalget ønsker at miljørådet adresserer læringsmiljøet på lik linje med arbeidsmiljøet i sitt arbeid med å utvikle og forbedre universitetets miljøytelse og oppnå miljøsertifisering. Utvalget vurderer at dette best kan ivaretas gjennom at miljørådet utvides med en representant fra læringsmiljøutvalget, og ber utdanningsdirektøren ta de nødvendige initiativ for at så kan skje.  

 

Saken er godkjent av utdanningsdirektøren 15.10.2018.

Saksbehandler: Stig A. Selmer-Anderssen