en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LU 34/18 Innkalling, møtebok og eventuelt 16.10.2018

Vedtakssak

Saken gjelder: 

  • Møtet åpnes. Opprop.
  • Godkjenning av innkallingen til møtet 16. oktober 2018.
  • Godkjenning av møtebok fra møtet 14. september 2018.
  • Fastsetting av dagsorden med opptak av eventueltsaker.

Møteboka fra LU-møtet 14. september 2018 ble ferdigstilt av utvalgets sekretær 03.10.2018. Møteboka er også lagt ut på utvalgets nettsider på studentsidene og på universitetets intranett. og sendt styret til orientering. Møteboka skal nå godkjennes av utvalget.

Utvalgsmedlemmer med forslagsrett kan foreslå punkter til eventuelt. Utvalget har sammen med sekretæren fastsatt at møteoppmeldte eventueltpunkter behandles sammen med utdanningsdirektørens orienteringer. Utvalgets leder og sekretær fastsetter sammen opptak av eventueltpunkteter, i samråd med tilstedeværende utvalgsmedlemmer.

Utdanningsdirektøren fremmer følgende

Forslag til vedtak:  Innkalling til møte i LU 16. oktober 2018 godkjennes. Møtebok fra LU-møtet 14. september 2018 godkjennes.

 

Saken er godkjent av utdanningsdirektøren 10.10.2018.

Saksbehandler: Stig A. Selmer-Anderssen