en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LU 31/18 Fellesseminaret 2018 - utsettelse.

Vedtak

Bakgrunn for saken:

Utdanningsdirektøren og prorektor har i samråd med StOr-leder besluttet at årets fellesseminar for de to sentrale utvalg (Utdanningsutvalget og Læringsmiljøutvalget) skal flyttes til desember 2018. Flyttingen skyldes dels en kollisjonen med Folkehelseinstituttets framlegg av årets store helse- og trivselsundersøkelse blant studenter (SHoT 2018), dels at årets tema for fellesseminarets gjør at fellesseminaret vil vinne på at de nye medlemmene i utvalget får gjort seg erfaringer med arbeidet i utvalget i forkant av fellesseminaret.

Utdanningsdirektørens vurdering:

Utdanningsdirektøren ser temaet utvalgene har valgt som meget interessant, men samtidig nokså komplisert. Den vedtatte utsettelse gir større mulighet for at det kan foreligge relevant informasjon angående departementets arbeid knyttet til læringsmiljøutvalgenes framtidige rolle, og muliggjør at seminaret kan forberedes bedre. Utdanningsdirektøren legger opp til at det gjennomføres ett eller to arbeidsmøter i forkant, der student (og LU-medlem) Anne Marie Lund deltar.

Utdanningsdirektøren inviterer utvalget til å drøfte hva som kan være mulige og egnede datoer tidlig i desember for gjennomføring av fellesseminaret, og foreslår følgende vedtak:

Utvalget ber om at utdanningsdirektøren tar hensyn til den dato / de datoer som framkom under sakens behandling i utvalget som de best egnede for gjennomføringen av fellesseminaret, når seminardato fastsettes.

 

Saken er godkjent av utdanningsdirektøren 06.09.2018.

Saksbehandler: Stig A. Selmer-Anderssen

Saken i pdf-format: LU 31-18 Fellesseminaret 2018 - utsettelse..pdf