en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LU 29/18 Studentombudet som fast observatør til læringsmiljøutvalget.

Vedtak

Bakgrunn for saken:

Fram til 2016 omfattet Læringsmiljøutvalget 10 medlemmer samt 12 faste observatører. Det var et klart ønske ved revisjonen av de to sentrale utvalgenes mandater og sammensetning i 2014/15 at antallet faste observatører til Læringsmiljøutvalget måtte reduseres kraftig (jmf sak KLU 28/15). Styret fastsatte (i sak US 115/15) at Læringsmiljøutvalget fra 01.08.2016 skulle ha tre faste observatører (bibliotekdirektør, SIS-leder og representant for drift/infrastruktur). Alle tidligere faste observatører fikk informasjon om at det var anledning til å følge møtene som ordinære observatører (uten talerett), og mange benyttet seg av tilbudet om å bli fast informert om aktivitetene i Læringsmiljøutvalget.

Universitetet i Oslo fikk som første norske universitet et eget studentombud i 2013, og styret ved Universitetet i Stavanger vedtok i 2014 at også UiS skulle etablere studentombud (med virkning fra 01.01.2015). Ordningen har bredt seg i sektoren. Nå har mange institusjoner studentombud, og forslag om lovfesting av studentombud er sendt på høring fra departementet.

Utdanningsdirektørens vurdering:

Ved UiS har vi nå noen års erfaring med ordningen, og erfaringene ikke minst de siste årene tilsier at det nå foreligger vektige grunner for å supplere Læringsmiljøutvalgets faste observatører med studentombudet. Studentombudet har allerede i dag gjennom sitt mandat fullmakter som går ut over de som er medlemmer og faste observatører i utvalget til del, slik at en slik utvidelse ikke utgjør noen substansiell endring sett i forhold til dagens situasjon. Forslaget utgjør i stedet en ordning som vil være av praktisk nytte for utvalget så vel som for studentombudet.  

Utdanningsdirektøren fremmer derfor følgende forslag til vedtak:

Utvalget ber utdanningsdirektøren legge fram for rektorat og/eller styre at studentombudet gis status som fast observatør til utvalget.

 

Saken er godkjent av utdanningsdirektøren 06.09.2018.

Saksbehandler: Stig A. Selmer-Anderssen

Saken i pdf-format: LU 29-18 Studentombudet som fast observatør til læringsmiljøutvalget.pdf