en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LU 28/18 Opplæring av nye medlemmer - utvalgets oppfølging.

Vedtakssak

Bakgrunn for saken:

Siden 2015 har det vært arrangert opplæring i utvalgsarbeid for nye medlemmer hver høst. Opplæringen har vært felles for de to sentrale utvalg (Utdanningsutvalget og Læringsmiljøutvalget). I 2015 og 2016 var opplæringen arrangert samme dag som Utdanningsutvalgets og Læringsmiljøutvalgets fellesseminar.

I Læringsmiljøutvalgets plan for utvalgets arbeid i 2018 utgjør «Opplæring av nye medlemmer» det ene av planens fire hovedområder. Følgende tiltak er fastsatt i planen for 2018:

 «Videreføre og eventuelt videreutvikle kurs for nye medlemmer i utvalget. Utvalget ønsker egen opplæring for dette utvalget, heller enn den felles opplæringsløsning som er brukt hittil. Dette for å gjøre nye studentmedlemmer bedre rustet for arbeidet i LU.»

 

Utdanningsdirektørens vurdering:

Tiltaket er fulgt opp gjennom å gjøre opplæringen utvalgsspesifikk. For Utdanningsutvalget ble opplæringen gjennomført som separat tiltak onsdag 5. september (kl. 08:15-10:00). For Læringsmiljøutvalget ble opplæringen gjennomført som første post på programmet for læringsmiljøutvalgets første møte (dette møtet).

Utdanningsdirektøren ønsker å følge virkningen av tiltakene tett, og inviterer utvalget til å drøfte omleggingen og resultatet av omleggingen, samt til å gi innspill til ytterligere endringer og oppfølging av tiltakspunktet framover med tanke på justeringer til neste høst.

Utdanningsdirektøren ber utvalget ta stilling til følgende forslag til vedtak:

Utvalget ber om at utdanningsdirektøren [viderefører/avvikler] praksisen med separat opplæring for medlemmene i de to utvalg. Utvalget ber om at utdanningsdirektøren følger opp årets opplæring gjennom å undersøke om et halvt år hva som har vært virkningen av tiltaket samt hvilke forbedringer som kan gjøres.

 

Saken er godkjent av utdanningsdirektøren 06.09.2018..

Saksbehandler: Stig A. Selmer-Anderssen

Saken i pdf-format: LU 28-18 Opplæring av nye medlemmer - utvalgets oppfølging.pdf