en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LU 19/18 Etiske retningslinjer for studentene ved UiS

Vedtakssak

Høsten 2017 gjennomgikk en arbeidsgruppe bestående av Jørgen H. Sjøberg/Sara S. Jalali, StOr leder, Leiv Gunnar Lie, SKA, Gunnar Baustad, HR-avdelingen og Heidi Fosse Mathisen, UA, varslingssystemene ved UiS. «Si ifra» systemet for studentene ble iverksatt og det ble også foreslått andre tiltak i det videre arbeid, blant annet at det burde foreligge etiske retningslinjer for studentene.

På samme måte som det stilles krav til de ansattes etiske væremåte, bør vi også stille krav til studentene. Det at kravene stilles til begge parter gjør også partene mer likeverdige i den daglige samhandling. Arbeidsgruppen fikk derfor i oppdrag å foreslå slike etiske retningslinjer.

I arbeidet er det blitt tatt utgangspunkt i retningslinjene for de ansatte, men med et studentperspektiv. Noen punkt kan fremstå som selvsagte, men anses likevel som viktige for å bevisstgjøre studentene og også oppfriske den enkelte students kunnskap om etikk.

Arbeidsgruppen foreslår at det lenkes til dokumentet fra Studentweb, slik at studentene må gjøre seg kjent med retningslinjene og krysse av for å bekrefte dette før de kan godkjenne utdanningsplanen/semesterregistrere seg.

Vedlegg: Forslag til etiske retningslinjer for studenter ved UiS

 

Forslag til vedtak: Etiske retningslinjer for studentene vedtas med de endringer som fremkom i møtet.  

 

Saken er godkjent av utdanningsdirektøren 11.05.2018. 

Saksbehandling: Heidi Fosse Mathisen

Saksdokumentet i pdf-format:  LU 19/18 Etiske retningslinjer for studentene.pdf