en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LU 18/17 Utredning av lovverket for studenters læringsmiljø

Orienteringssak (P360 17/01416)

Universitetet ved Læringsmiljøutvalget har fra Norsk studentorganisasjon (NSO) fått oversendt NSOs utredning av lovverket for studenters læringsmiljø sammen med invitasjon til innspill. NSO ønsket innspill innen 4. mai. Henvendelsen kunne dermed ikke behandles som møtesak i LU innen fristen, og utvalgets leder samt sekretær fastsatte at henvendelsen skulle behandles som sak utenfor møte. Behandlingen ble gjort slik:

  • Henvendelsen fra NSO ble videresendt til utvalgets medlemmer, observatører og informerte, med invitasjon til å oversende innspill til utvalgssekretæren v/saksbehandler (stig.selmer-anderssen@uis.no) senest 3. mai 2017.
  • Utvalgsmedlemmene ble bedt om samtidig å angi hvorvidt de ga tilslutning til at leder og sekretær samlet innspillene og videresendte dem til NSO sammen med en oppsummering den 4. mai 2017. Oversending til NSO ville bare bli gjort dersom mer enn 4 medlemmer ga slik tilslutning.

Ved fristens utløp var det innkommet ett innspill, og 4 medlemmer ga sin tilslutning til at innspill fra utvalget skulle oversendes til NSO. Siden mindre enn 50 % av medlemmene ga sin tilslutning, og kun ett innspill var innkommet, ble innspillet ikke videresendt til NSO. Innspillet som kom inn var fra Kvalitetskontoret, og utdanningsdirektøren har bedt Kvalitetskontoret om å orientere meget kort om sitt innspill på Læringsmiljøutvalgets møte.

 

Saken er godkjent av utdanningsdirektøren 16.05.2017.

Saksbehandler: Stig Selmer-Anderssen