en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LU 31/16 Innkalling, møtebok og eventuelt

Vedtakssak (P360 16/00080)

Saken gjelder: Godkjenning av innkallingen til møtet 15. november 2016. Godkjenning av møtebok fra møtet 20. september 2016. Opptak av eventueltpunkter til «Orienteringssaker og eventuelt»

Innkallingen skal godkjennes av beslutningsdyktig utvalg for å sette møtet rett.

Møteboka fra LU-møtet 20. september 2016 ble godkjent av utvalgets leder 25.9.2016 og utvalgets sekretær 26.9.2016, og arkivert i p360 som dokument 16/00080-43 den 26.9.2016. Møteboka er også lagt ut på utvalgets nettsider, og sendt styret til orientering i styresak US 92/16 «Orienteringssaker til styremøtet 04.10.2016». Møteboka skal nå godkjennes av utvalget.

Utvalgsmedlemmer med forslagsrett kan foreslå opptatt punkter til eventuelt (slik det blant annet skjedde på LU-møtet 29.3.2016). Utdanningsdirektøren og utvalgsmedlemmene er blitt enig om at slike punkter tas sammen med orienteringene, som dermed har fått saksnavn «Orienteringssaker og eventuelt». Når eventueltpunkt foreslås, fastsetter utvalgets leder og sekretær det eventuelle opptak av punktet på sakskartet, i samråd med tilstedeværende utvalgsmedlemmer.

 

Utdanningsdirektøren fremmer følgende

Forslag til vedtak:  Innkalling til møte i LU 15. november 2016 godkjennes. Møtebok fra LU-møtet 20. september 2016 godkjennes.

 

Saken er godkjent av utdanningsdirektøren 8. november 2016. 

Saken i pdf-format: LU 31-16 Innkalling, møtebok og eventuelt.pdf

Saksbehandler: Stig A. Selmer-Anderssen