en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kvalitetshåndbok

Kvalitetshåndboken er en referansehåndbok der beskrivelsene av hvordan vi arbeider med studiekvalitet ved Universitetet i Stavanger er samlet på ett sted.

Kvalitetsarbeidet ved Universitetet i Stavanger er en integrert del av vår alminnelige virksomhet, og beskrivelsene av kvalitetsarbeidet finnes dermed sammen med de øvrige beskrivelsene av våre studietilbud. Kvalitetshåndboken er en referansehåndbok der disse beskrivelsene er samlet på ett sted, slik at det blir enklere for dem som har behov for å danne seg et helhetsoverblikk å finne fram til den enkelte beskrivelse av arbeidet med kvalitet.

Kvalitetshåndboken har siden 2005 bestått av to bind, men vil i løpet av 2016 erstattes av en nettbasert håndbok. Inntil denne foreligger er kvalitetsarbeidet beskrevet gjennom håndbokens to deler:

Kvalitetshåndbok Del I: Studiekvalitet (pdf - 750 kb)
Kvalitetshåndbok Del II: Kvalitetshandbok (pdf - 712 kb)

Del I fokuserer på praktisk rettet stoff og skal være tilstrekkelig for dag-til-dag bruk. I del II finnes referansestoff og mer systempreget og teoretisk stoff. Noen viktige tema dekkes likevel begge steder.