en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kvalitets- og læringsmiljøutvalget ved Universitetet i Stavanger - Årsrapport 2015 - Kapittel 4: Plan for Læringsmiljøutvalget for 2016

Læringsmiljøutvalgets plan for 2016 består som i fjor av fire målområder. Planen for 2016 ble fastsatt av utvalget 10.11.2015. Planens fire hovedområder er en kraftig revisjon av utvalgets tidligere hovedområder. Hoverdbegrunnelsen for dette er endringene i uvalgets mandat som styret har vedtatt, med virkning fra 1.1.2016. For 2016 planlegger utvalget at arbeidet organiseres under de fire hovedområdene «Utvalgets oppgaver og arbeidsformer», «Universell utforming av studie- og læringsmiljø», «Læringsmiljøet og kvalitetssystemet», og «Læringsmiljøet og de tverrgående satsingene».