en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Vil du bli studentassistent til våren?

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet søker studentassistenter i tre emner.

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet søker studentassistenter i følgende emner våren 2019: 

MAT200 - Matematiske metoder 2

STA100 - Sannsynlighetsregning og statistikk 1

BØK104 - Statistikk og samfunnsvitenskapelig metode

Vi trenger studentassistenter til de ukentlige øvingene semesteret gjennom i MAT200 Matematiske metoder 2, STA100 Sannsynlighetsregning og statistikk 1 samt BØK104 Statistikk og samfunnsvitenskapelig metode våren 2019.

Assistentene vil være til stede i øvingstimene og veilede studentene med oppgaveløsning samt delta i arbeid med innleveringene.

Det er ønskelig at søkere til Matematiske metoder 2 har bestått karakter i MAF300 Numerisk modellering, grunnkurs.

I tillegg til de ordinære oppgavene i Matematiske metoder 2 trenger vi også studentassistenter til matematikkprogrammet Maple. Dette arbeidet vil bestå i veiledning på data-lab + arbeid med innleveringer.

Studentassistentene avlønnes etter gjeldende regler:

              1) Studentassistenter uten fullført bachelorgrad gis ltr. 25

              2) Studentassistenter med fullført bachelorgrad gis ltr. 34

Meld din interesse ved å sende en e-post til Det teknisk - naturvitenskapelige fakultetet: post-tn@uis.no innen 7. desember 2018, eller ta kontakt for mer informasjon.

Husk å oppgi studentnummer og ønsket emne ved innsending av søknad. Oppgi også om du har vært studentassistent tidligere og i så fall i hvilke(t) emne(r). Karakterutskrifter og/eller CV er ikke nødvendig dersom du har all din studiebakgrunn fra Universitetet i Stavanger.