en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Utbedringer i Arne Rettedals hus

Arbeidet med å bedre innemiljøet i Arne Rettedals hus startet opp i oktober, og skal være ferdig til semesterstart 2019.

Det skal gjøres et større arbeid for å utbedre ventilasjonen i Arne Rettedals hus. Byggefasen er planlagt med oppstart i oktober 2018, og hele bygget blir berørt i etapper. I byggeperioden må man regne med en viss forringelse når det gjelder orden, ryddighet og renhold.

Ikke støyende arbeid 09.00 – 17.00

Bygningen skal være i normal drift i hele perioden, og arbeidene skal utføres med begrenset nedetid. Mellom 09.00 og 17.00 skal det ikke utføres støyende arbeid. Videre er det viktig for UiS at undervisningsrom kan brukes som vanlig i undervisningssemestrene, og at eksamensperiodene ikke forstyrres.

Kontorlandskap i lesesal

Arbeidene vil bli utført etappevis i bygningen. Ansatte som har kontor som blir berørt av arbeidene, får midlertid kontor i en periode på fire til seks uker. Lesesal  G102 i første etasje blir omgjort til midlertidig kontorlandskap for ansatte.

Jevnlige møter

For å sikre brukerinvolvering og god dialog er det planlagt ukentlige byggemøter mellom Statsbygg og brukerne av bygget. Utfordringer som brukere opplever underveis i byggeprosjektet kanaliseres til brukerkontaktene. Hvem som er brukerkontakt vil bli opplyst i forkant av oppstart. Eventuelle uforutsette hendelser vil bli drøftet under prosjektet for å redusere ulemper for brukere av Arne Rettedals hus.

Oppdatert informasjon vil også bli lagt ut på studentsidene og intranett.