en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tør du gå glipp av en unik mulighet for kompetanseheving?

Flere spennende stipendiatstillinger og post.doc-stillinger er ledige ved Det humanistiske fakultet.

Doktorgradsstipendiater ved UiS. Flere spennende stipendiatstillinger og post.doc-stillinger er ledige ved Det humanistiske fakultet.

Prodekan for forskning Alexandre Dessingue forteller at å ta en doktorgrad eller å inneha en postdoktor-stilling er en spennende og unik mulighet for å få en spisskompetanse innen et bestemt forskningsfelt.

– Disse stillingene gir lovende forskere en unik anledning til faglig utvikling og åpner for spennende karrieremuligheter, sier han.  

Styrke forskningen
Doktorgradsstipendiatstillingene har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med mulighet for utvidelse til fire år med 25% pliktarbeid. Formålet med en postdoktor-stilling er å styrke forskningen samt gi forskere med doktorgrad innenfor det aktuelle fagområdet anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling.

Det humanistiske fakultet har blant annet to ledige stillinger som doktorgradsstipendiat med fokus på flerkultur og utdanning og en stilling som doktorgradsstipendiat med fokus på digital læring/kompetanse. Det er også utlyst to toårig åremålsstillinger som postdoktor, den ene i flerkultur og den andre i digital læring/kompetanse. Søknadsfristen går ut 30. september.

Les mer om alle våre ledige stillinger her.


Tekst: Maria Gilje Torheim
Foto: Elisabeth Tønnessen