en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Studiebarometeret 2016 – siste innspurt!

11. oktober var oppstart for årets studentundersøkelse, Studiebarometeret. Siste frist for å svare på spørreskjemaet er tirsdag 8. november. Det er studenter på 2. og 5. studieår som er med i undersøkelsen.

Bilde av StOr-leder Magne Bartlett  StOr-leder Magne Bartlett

Studiebarometeret er Kunnskapsdepartementet sin største satsning for å kartlegge studentenes opplevelse av kvalitet i studieprogrammene. Resultatene fra blant annet denne undersøkelsen ligger til grunn når departementet har sine jevnlige dialogmøter, etatsstyringsmøte, med utdanningsinstitusjonene. Resultater fra Studiebarometeret inngår også i UiS sine egne styringsverktøy. Resultatene skal følges opp med tiltak for å forbedre studiekvalitet og læringsmiljø på institutt, fakultets- og institusjonsnivå.

Studiebarometeret er med andre ord årets viktigste studentundersøkelse!

StOr støtter Studiebarometeret. Leder for StOr, Magne Bartlett, oppfordrer studentene sterkt til å delta.

«Det er viktig at studentene bruker denne anledningen til å si hva de mener om kvalitet og læringsmiljø på sine studier. Jeg har tillit til at studentenes stemme som kommer til uttrykk gjennom Studiebarometeret, vil ligge til grunn for UiS sitt arbeid med kvalitetsutvikling og læringsmiljø i studieprogrammene.», sier Magne Bartlett,

Mange fagansatte har fått informasjon om Studiebarometeret og blitt bedt om å informere i sine forelesninger. 

Dette er fjerde året undersøkelsen gjennomføres. I de foregående årene har UiS sin deltakelse vært lav sammenliknet med de øvrige utdanningsinstitusjonene i landet, 36% deltakelse i2015. I år har vi satt som mål at UiS skal nå 47% deltakelse. Dette var landsgjennomsnittet i 2015.

Per 1. november, har vi 36% deltakelse, landsgjennomsnittet er 37%.

Det er fortsatt en jobb å gjøre for å motivere studentene til deltakelse! I tillegg til pengepremier som NOKUT trekker, vil UiS arrangere en fest for det studieprogrammet med høyest svarprosent. Dette skjer i Tappetårnet fredag 25. november. Det er anledning til å stimulere til konkurranse for å få opp svarprosenten på andre måter også, f. eks. gir Institutt for institutt for kultur- og språkvitenskap kinobilletter til studenter ved det av sine programmer med høyest svarprosent.

Nedenfor kan du se studentdeltakelsen i sanntid:

UiS

Nasjonalt