en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Statsstipend til Kina

Den kinesiske stat tilbyr årlig Norge inntil 10 stipender til studier eller forskning ved et kinesisk høyere lærested for norske studenter og forskere innen alle fagområder.

Statsstipendene under kulturavtalen med Kina skal bidra til å etablere og utvide den akademiske og kulturelle kontakten mellom norske og kinesiske enkeltpersoner og utdannings- og forskningsinstitusjoner.

Norske studenter og forskere kan søke. Kandidatene bør ha noe kjennskap til kinesisk. Dersom språkkunnskapene er utilstrekkelige, anbefales et intensivkurs i kinesisk før utreise.

For søkere som planlegger studier som undervises på engelsk er ikke dette et krav. Søker må fortrinnsvis være tilknyttet norsk utdannings- eller forskningsinstitusjon.

Programmet er åpent for alle fag.

Søknad

Søknad skjer på eget skjema og kan lastes ned fra Forskningsrådets nettside, hvor du også finner mer info om stipendet.

Søknaden sendes icg@forskningsradet.no 

Se ellers hjemmesiden til China Scholarship Council for mer informasjon. Søker må sette seg nøye inn i informasjonen fra China Scholarship Council.

Bevilgningen omfatter bl.a.:

  • Dekning av skolepenger
  • Månedlig stipend: CNY 2.500 - 3.500 avhengig av studentkategori
  • Helseforsikring
  • Bolig

Stipendets varighet er 11 måneder, 1 studieår.

Søknadsfrist til Forskningsrådet: 1. april 2017

Logo Forskningsrådet