en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Søk støtte til studentprosjekter og arrangementer ved TN

Studenter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet kan søke midler til studentprosjekter og arrangementer.

Fullsatt sal på bacheloravslutningen for studenter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet i 2017. Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet lyser ut midler til studentarrangement og studentprosjekt. Her fra bacheloravslutningen i 2017.

(For utlysning til arrangement, se nedenfor)

Utlysning av midler til studentprosjekter

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ønsker med dette å informere om muligheten til å søke om støtte til studentprosjekter. Studentorganisasjoner og studentprosjekter kan søke om midler.

Ved behandling av søknadene ønsker fakultetet å prioritere:

 • Tiltak som bidrar til økt læringsutbytte.
 • Kontakt med næringslivet / nettverksbygging / entreprenørskap.
 • Tiltak som fremmer Internasjonalisering.
 • Aktiviteter som inngår i oppgaveskriving på studiet.
 • Tverrfaglige prosjekter.

Søknaden skal minimum inneholde:

 • Beskrivelse av formålet og informasjon om søker.
 • Vurdering av faglig utbytte i prosjektet
 • Budsjett for aktiviteten (samlede inntekter og utgifter)
 • Antall deltakere i prosjektet
 • Informasjon om tiltaket som det søkes støtte til har fått støtte fra andre.

Fakultetet kan be om at det innleveres regnskap fra tidligere år.

Søknaden med vedlegg sendes på mail til: post-TN@uis.no eller leveres til fakultetsadministrasjonen i 3.etg. Kjølv Egelands hus.

Se retningslinjene for tildeling av økonomisk støtte til studentprosjekter.

Siste frist for å søke om økonomisk støtte for studieåret 2018/19 er 1. mars 2019.Utlysning av midler til arrangementsstøtte

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ønsker med dette å informere om muligheten til å søke om støtte til arrangementer. Linjeforeninger, studentorganisasjoner og studentprosjekter tilknyttet fakultetet kan søke om midler.

Eksempler på aktiviteter som fakultet ønsker å prioritere er:

 • Arrangementer som bidrar til bedre læringsmiljø og inkludering
 • Tiltak som fremmer internasjonalisering

Det kan normalt søkes om opptil kr. 30.000 i arrangementsstøtte. Fakultetet forutsetter at det er en andel egenbetaling ved arrangementer.

Søknadsfrist er 4 uker før arrangementsdato.

Søknaden skal minimum inneholde:

 • Beskrivelse av formålet og eventuelt faglig utbytte.
 • Budsjett for aktiviteten (samlede inntekter og utgifter, derunder beskrivelse av beregnet egenbetaling).
 • Antall deltakere
 • Informasjon om tiltaket som det søkes støtte til har fått støtte fra andre (for eksempel. velferdstinget)

Fakultetet kan be om at det innleveres regnskap fra tidligere år.

Se retningslinjene for tildeling av økonomisk støtte til arrangementer.

Søknaden med vedlegg sendes på mail til: post-TN@uis.no eller leveres til fakultetsadministrasjonen i 3.etg. Kjølv Egelands hus.