en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Søk om legat

Stavanger kommune har to utdanningslegat som skal deles ut denne våren. Søknadsfrist er 30. april.

Marie og Bjarne Rees Fond

Legatets årlige renteavkastning skal deles ut til hjelp for ungdom i Stavanger som vil søke utdanning ved universiteter eller høyskoler.
Stipendienes størrelse fastsettes etter styrets skjønn.

Målgruppe:
Det stilles krav om at søker er i gang med studier ut over bachelorgrad. Søker må være under 30 år.
Det legges vekt på søkers karakterer og annet engasjement.
Søker må ha vært registrert i folkeregisteret med bostedsadresse Stavanger i de siste 10 årene.

Søknadsfrist 30. april

Eventuelle spørsmål kan rettes til Nina Lilleskog på telefon 51 50 82 98 eller på e-post.

Søknadsskjema (pdf)

Søknad sendes:
Stavanger kommune
Oppvekst- og levekårservice
Legatkontoret
postboks 8001
4068 Stavanger

Johannes og Enny Johnsens Fond

Av legatets renteinntekter skal det hvert år utdeles tre like stipend til arbeiderungdoms utdanning. Stipendets størrelse varierer fra år til år.

Målgruppe:
Legatet er spesielt rettet mot barn av foreldre i lavlønnsyrker. Søkerne må være under 30 år og i gang med utdannelsen som det søkes støtte til.

Følgende papirer må vedlegges søknaden: studiebevis, vitnemål fra videregående skole, karakterutskrift fra universitet eller høgskole, eventuelle attester samt siste skatteoppgjør og likningsutskrift.

Søknadsfrist er 30. april.

Tildeling skjer i midten av juni. Alle som søker får skriftlig svar.
Eventuelle spørsmål kan rettes til Nina Lilleskog på telefon 51 50 82 98 eller på e-post.

Søknadsskjema (pdf)

Søknad sendes:
Stavanger kommune
Oppvekst- og levekårservice
Legatkontoret
postboks 8001
4068 Stavanger

Illustrasjon til utdanningslegat fra Stavanger kommune - penger