en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

SHOT-undersøkelsen: Dine svar betyr mye

De to siste helseundersøkelsene for studenter har blant annet ført til bedre psykologtilbud, bedre helsesøstertilbud, mer hygge på studentboligene og mer støtte til studentorganisasjonene. Nå trenger vi at dere svarer på årets undersøkelse.

 • Bomiljø1.jpg (rw_largeArt_1201).jpg
  SiS har ansatt bomiljøkoordinator på studentboligene, som rett og slett jobber med å gjøre det hyggelig.
 • laererstudenter_pedagogstudentene_studiestart.jpg (rw_largeArt_1201).jpg
  Tilskuddene til studentorganisasjonene er økt med 45-50 prosent de siste fire årene.
 • Mestringskurs for kunststudenter.jpg (rw_largeArt_1201).jpg
  I høst settes det i gang et mestringskurs for studenter som utdanner seg til utøvende kunstnere. Kurset skal hjelpe de å mestre presset og stresset med å være en utøvende kunstner.
 • prestasjonsfri-sone.jpg (rw_largeArt_1201).jpg
  Prestasjonsfri sone er et velferdstilbud utviklet av studentprest Leni Mæland (øverst i midten) som et tiltak for å bedre den psykiske helsen til studenter.
 • Sis psykologer.jpg (rw_largeArt_1201).jpg
  Sis har opprettet en ny psykologstilling, så nå er det fire psykologer på heltid som jobber for studentene.
 • SiS studentlounge.jpg (rw_largeArt_1201).jpg
  De koselige studentloungene i cafeene Humanisten og Sentralen er resultater av tidligere undersøkelser.

– At du som student svarer på denne undersøkelsen er viktig fordi det gir oss en god oversikt over studentens faktiske situasjon. Vi får viktige innspill til hva vi kan gjøre bedre for dere, sier Ellinor Svela, administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS).

– I tillegg påvirker undersøkelsen bevilgende myndigheter. For eksempel er støtten til psykisk helsearbeid veldig lav per dags dato, men resultater fra SHOT-undersøkelsen kan legge press på myndighetene om å få økt denne støtten. Nytt i år er at undersøkelsen skjer er i tett samarbeid med Folkehelseinstituttet, og det vil bli forskning på resultatene, sier Svela.  

Stavanger var med på SHOT-undersøkelsen i 2010, og i 2015 hadde Velferdstinget en tilsvarende undersøkelse. Resultatene har blitt brukt av SiS på flere måter. Her er noen av hovedpunktene:

 • Etter undersøkelsen i 2010 ble det ansatt en bomiljøkoordinator på studentboligene, som jobber med å gjøre det hyggelig på disse. Koordinatoren jobber både med det sosiale miljøet og ser til at ting er i orden på boligene.
 • SiS ansatte en ekstra psykolog, så nå er det fire psykologer på heltid som jobber for studentene. Disse har fulle lister, og målet er at ventetiden for studentene skal være på 4-6 uker.
 • Psykologene hos SiS har utviklet et populærforedrag/samtale som heter «mental matpakke». Dette handler om psykisk helse, og blir arrangert en eller to ganger hvert semester.
 • Monitorer er satt opp på alle utdanningsinstitusjonene som SiS dekker (tidligere var de kun på UiS), disse informerer om ulike tilbud for studentene.
 • Helsestasjonstilbudet er utvidet ved å øke helsesøsterstillingen fra to til fem dager i uken i semesteret.
 • Uformelle sosiale møteplasser i fellesarealene er etablert, både inne og ute på studentboligene, men også på de to cafeene Humanisten og Sentralen. Her er det egen studentlounge med gode stoler, brettspill og koselig stemning.
 • Antallet studentorganisasjoner øker jevnlig (som ikke SiS tar æren for), og i løpet av de fire siste årene så har tilskuddene til studentlag og –organisasjoner økt med 45-50 prosent.
 • Studenthelse er satt på dagsorden overfor kunnskapsdepartementet og helsedepartementet. Sistnevnte har lyst ut midler i flere år, noe SiS har benyttet seg av og fått penger til ulike arrangementer.
  • I 2018 har SIS satt i gang «prestasjonsfri sone» som ledes av studentprest Leni Mæland.
  • Et mestringskurs for studenter som utdanner seg til utøvende kunstnere starter høsten 2018. Kurset skal hjelpe de å mestre presset og stresset med å være en utøvende kunstner. 

Svar på undersøkelsen her!