en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Rektors tale på semesteråpningen ved 70-års markeringen for IMD

I år feirer Institutt for musikk og dans (IMD) 70-års jubileum. I den anledning holdt UiS-rektor Marit Boyesen tale om instituttets historie under semesteråpningen til IMD tirsdag 18. august.

Rektor Marit Boyesen holdt tale om historien til IMD. Rektor Marit Boyesen holdt tale om historien til IMD.

Tale ved semesteråpning ved 70-års markeringen for Institutt for musikk og dans

Rektor Marit Boyesen

27. august er det 70 år siden Edvin Eikenes startet Stavanger musikkonservatorium, forløperen for Institutt for musikk og dans ved Universitetet i Stavanger.

Edvin Eikenes var utdannet ved Conservatory of Musical Art i New York. Midt i gjenreisningsarbeidet i 1945 så han betydningen av et musikkonservatorium for byens fremtidige kulturliv. 

Han var bevisst på at det var et «musikkonservatorium» byen trengte. Han visste dette ville ha en betydelig symbolverdi; begrepet var internasjonalt med historiske røtter og forbundet med høy faglig kvalitet og soliditet. Eikenes ledet konservatoriet helt fram til 1967.

I 1971 ble Rogaland musikkonservatorium etablert som en selveiende stiftelse, drevet med tilskudd fra staten, Rogaland fylke og Stavanger kommune.

Åtte år senere, i 1979, fikk Rogaland musikkonservatorium nye spesialbygde lokaler i Bjergstedparken, og i 1994 ble Rogaland musikkonservatorium en del av Høgskolen i Stavanger, forløperen til/i dag Universitetet i Stavanger.

Samtidig som musikkonservatoriet flyttet til Bjergstedparken, ble flere andre musikkinstitusjoner samlokalisert i parken. Dermed ble konservatoriet en integrert del av et stadig rikere og mer variert musikk- og kunstfagmiljø.

I dag er dette blitt til Bjergsted kulturpark, som er unik både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Synergiene som samarbeid og samspill mellom ulike større og mindre enheter og aktører gir, har ført til resultater både på utøvende kunstscener og i det pedagogiske arbeidet.

Nylig åpnet de nye studentboligene et steinkast fra parken, så nå er Bjergsted en komplett campus for UiS’ kunstfaglige miljø, og for studenter ved UiS.

I tillegg til den tradisjonelle konservatorieutdanningen innen klassisk musikk, har IMD i dag også studietilbud innen jazz og improvisert musikk, dans, musikkproduksjon og opptaksteknikk og PPU i musikk og dans, og er blitt en viktig kulturaktør på enda flere områder.

IMD er en svært viktig del av Universitetet i Stavanger - som leverer på det UiS vil være kjent for. UiS skal skape verdier, vi skal levere samfunnsnyttige studier, vi skal være tett på arbeidslivet, vi skal gjøre Norge internasjonalt, vi skal være best på innovasjon og vi skal produsere fremragende forskning.

IMD er et meget godt bevis på at samfunnsnytte og verdiskapning ikke bare vises konkret målt i kroner, men også i det som handler om livskvalitet og gode levekår i et samfunn.

Utøvende kunstutdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid står i en humanistisk fagtradisjon med oppdragelse til oppfinnsomhet, kreativitet og undersøkende kritisk tenkning og innlevelse i mange typer menneskelige erfaringer i en kompleks verden. Det er således noe av det aller viktigste i livet og samfunnet.

Et godt eksempel på hvordan IMD bidrar her er Bjergsted jazzensemble sitt nære samarbeid og tilknytning til Stavanger jazzforum og til Maijazz med Blå trå under ledelse av professor Tor Yttredal, og jazz-øvingsskolen i samarbeid med Stavanger kulturskole.  Dette er enestående for Stavanger, og legges bredt merke til.

IMD er tett på arbeidslivet i det utøvende og skapende kunstfeltet. Som da mezzosopran Tone Kummervold, som tok sin master i sang ved IMD med karakteren "A" i 2009, gikk rett fra sangstudier ved UiS til scenen på Den Norske Opera og Ballett.

IMD gjør også Norge internasjonalt og opererer i dag på et internasjonalt utdanningsmarked. Instituttet tiltrekker seg studenter fra alle verdens kanter og gjennom mange år har nesten en fjerdedel av studentene vært utenlandske. Også blant lærerstaben er det en stor andel utenlandske krefter.

Også når det gjelder innovasjon markerer IMD seg. Som med 1B1 hvor unge talenter fra kulturskolen, elever fra musikk, dans og drama i videregående skole og studenter fra IMD spiller sammen med profesjonelle mentorer fra Stavanger symfoniorkester og internasjonale gjestelærere og solister, under professor Jan Bjørangers ledelse.

Dette viser Bjergstedvisjonen om å være et nasjonalt kraftsenter for musikk og kunst, i praksis og 1B1 ble det aller første prosjektet som ble tildelt støtte fra det nye nasjonale talentprogrammet Talent Norge.

Ensemblet vant også Spellemannspris i kategorien klassisk i 2014.

Denne måneden kom en annen nyvinning fra IMD med pilotprosjektet «Digitale dirigentstudier», en nettbasert tilleggsutdanning for korpsdirigenter med førsteamanuensis Morten Wensberg som fagansvarlig.

Studiet skal blant annet bidra til økt forskning på fjernundervisning i musikk- og dirigentfag. 

Hele forelesningsserien i studiet er publisert på nett, som en MOOC (Massive Open Online Course) og dette er Norges første MOOC innen musikk.

Også ellers er forskningsfeltet innenfor kunstnerisk utviklingsarbeid i vekst og IMD fikk i år den første norske professoren i samtidsdans, med Siri Dybwik. 

Så det er ikke rart at UiS er stolt over av å ha IMD med på laget!

Gratulerer med 70- årsjubileet!