en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Registrering av aktivitet på KE-hus / Measuring activity in KE building

I tre uker vil bruken av Kjølv Egelands hus bli registrert. Over the next three weeks, activity in the Kjølv Egeland building will be registered.

(English text below).

For å gjøre kloke valg i utviklingen av Kjølv-Egelands Hus, trenger vi blant annet oversikt over hvilke arealer vi har i dag og hvordan vi bruker disse. I to uker, fra mandag 27. mars til fredag 7. april, vil vi derfor tre ganger om dagen registrere hvor mange som befinner seg i ulike deler av bygget. Tellingen utføres av ansatte i Statsbygg og ved fakultetet.

Merk: Vi noterer oss ikke hvor enkeltpersoner er eller om den enkelte er ved sin arbeidsstasjon, men registrerer hvor mange personer som er i ulike soner av bygget til ulike tider, eksempelvis om et undervisningsrom er i bruk eller ei, hvor mange som er på biblioteket eller hvor mange som er tilstede i en kontorsone. For at alle som er tilstede i kontorsonene fanges opp av tellingen, vil det måtte bankes på der døren til kontoret er stengt og det ikke er noen annen form for innsyn.

Vi skal etter hvert følge opp denne kvantitative registreringen med kvalitative undersøkelser for å få kunnskap om hvordan kvaliteten på ulike arealer oppleves. Mange av dere vil nok bli invitert inn i dette arbeidet.

Registration of you, too?

In order to make wise choices in the development of Kjølv-Egeland’s House, we need an overview of which areas of the building are currently in use, and how these areas are being used. For the next two weeks, Monday 27th of March until Friday 7th of April, three times a day, we will be registering how many people are in the different areas of the building. Employees from Statsbygg and from the faculty will carry out the registration.

Please note: We do not take note of where individuals are or if everyone is at their own working station. We will only register how many people are present in the different parts of the building at different times, i.e. if a lecturing room is in use or not, how many are present in the library, or how many are present in the offices at the time. In order to include everyone in the registration of the offices area, we will knock on closed doors if a direct view into the office is not possible.

We will gradually follow up this quantitative registration by qualitative research to get knowledge on how the quality on different areas are experienced. Many of you will be invited to join this work.


Vennlig hilsen/best regards

Gro Sokn
Fakultetsdirektør/faculty director
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet/Faculty of Science and technology