en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ny varslingsside for studenter

UiS har fått nye og bedre «Si ifra»-sider, hvor studenter kan melde om feil, mangler og uønskede hendelser.

Illustrasjonsfoto av jente som sitter alene på en benk (Illustrasjonsfoto)

«Si ifra»-sidene kan du som student sende inn melding om alt fra mindre feil og mangler ved læringsmiljøet, til alvorlige og kritikkverdige forhold. Du kan også gi ros for ting som er verdt å ta vare og bygge videre på.

Universitetet i Stavanger har i alle år hatt slike varslingssider, og var også tidlig ute med eget studentombud. Men tidligere lå informasjonen litt spredt, og det var to separate meldingssystemer for ulike typer saker. Nå er alt samlet på ett sted.

Konkret er de tidligere menypunktene «Varsel og mobbing og trakassering» og «Gje beskjed!» på student.uis.no nå erstattet av de helt nye «Si ifra»-sidene.  

I tillegg er både meldingsskjemaer og språk forenklet og antall lenker er redusert.

Bedre informasjon

På de nye sidene får du også bedre informasjon om hvordan sakene blir håndtert og du har flere muligheter til å kontakte personer du kan snakke med dersom du trenger råd eller noen å diskutere saken med.

Det er også blitt lettere å si ifra dersom du føler meldingen din ikke blir fulgt godt nok opp.

Tre farger

Går du inn på «Si ifra»-sidene, finner du et system hvor meldingene deles opp i tre, etter alvorlighetsgrad. Hver type melding har en fargekode: rød, gul og grønn.

Melding om alvorlige og kritikkverdige forhold som for eksempel mobbing, trakassering, uønsket seksuell oppmerksomhet, økonomisk mislighold og plagiat / forskningsjuks, har fargekode rød.

Gul melding gjelder feil og mangler ved læringsmiljøet om for eksempel innemiljø, forstyrrende oppførsel, feil og mangler i rom/bygninger og manglende universell utforming. 

Positive tilbakemeldinger er merket med grønt.

Vil gjøre det lettere

– Vi ønsker å gjøre det så lett som mulig for våre studenter å melde fra om feil og mangler ved UiS, og skape forutsigbarhet og trygghet i den prosessen. Det siste er viktigere jo mer alvorlig studentens problem er, sier rektor Marit Boyesen.

Det nye systemet legger også opp til at du kan gi positive tilbakemeldinger, slik at universitetet kan ta vare på og videreutvikle det som fungerer bra. Du kan også sende inn forslag til forbedringer.

Innspill fra studentene

De nye nettsidene er utviklet av en arbeidsgruppe som ble satt ned av rektor tidligere i høst. Den besto av ansatte fra flere administrative avdelinger, samt lederen for studentorganisasjonen StOr. Gruppen har lagt vekt på at studenter skal gi innspill og teste løsningen underveis.

– Det er bra at UiS gjør det enklere for studentene å melde ifra om ting de opplever, enten det er positivt, negativt eller svært alvorlig. StOr er også en av dem du kan ta kontakt med for hjelp og støtte, sier StOr-leder Jørgen Sjøberg.

Nulltoleranse

Rektor Marit Boyesen er fornøyd med de nye «Si ifra»-sidene.

— Vi er opptatt av å ta godt vare på studentene våre. Det skal være trygt å være student ved UiS og trygt og enkelt å melde fra dersom du ønsker å si ifra om noe. UiS har nulltoleranse for mobbing og trakassering. Omgangsformen på UiS skal preges av respekt, likeverd og toleranse.

— Det er også viktig at systemet åpner for å gi tilbakemelding om ting som innemiljø, forstyrrende oppførsel og om det som fungerer bra og som studentene er opptatt av bør videreføres, sier hun.

Vet for lite

— Er det mye mobbing og trakassering på UiS?

— Vi vet generelt for lite om omfanget av mobbing og trakassering i universitets- og høgskolesektoren. Det er svært belastende for den enkelte som utsettes for denne type plager. Derfor er det grunnleggende og viktig at vi tar disse problemene på alvor, sier Boyesen.

Si hva du synes!

Rektor håper at både design, funksjonalitet og innhold på de nye sidene vil skape en forståelig og trygg ramme for studentene som har noe å melde fra om.

Innholdet på sidene vil bli oversatt til engelsk og lagt ut på de engelske studentsidene så raskt som mulig.

Gå inn på studentsidene og se selv. Her kan du også gi tilbakemelding på de nye sidene.