en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Læringsmiljøprisen 2016 - send inn forslag!

Nå kan du foreslå kandidater til årets Læringsmiljøpris. Fristen er satt til 1. mai 2016.

Førstepris - illustrason (freepik.com)

Bruk følgende lenke for å sende inn ditt forslag: Forslag til kandidat til læringsmiljøprisen 2016. (Skjemaet kan kun nås fra kampusnettet.)

Også studenter kan nominere kandidater til læringsmiljøprisen.

Styret ved Universitetet i Stavanger har fastsatt at pris for godt læringsmiljø ved UiS skal deles ut årlig. Prisen er opprettet på bakgrunn av vedtak i læringsmiljøutvalget i sak 25/05 og 05/06. 

Utlysingen for 2016 skjer på bakgrunn av læringsmiljøutvalgets behandling i sak LU 04/16.

Det er vedtatt følgende statutter for Læringsmiljøprisen:

  • Prisens formål er å gi anerkjennelse til miljøer eller enkeltpersoner ved Universitetet i Stavanger som lykkes i å legge forholdene spesielt godt til rette for studentenes læring gjennom bevisst faglig, pedagogisk og sosial innsats eller ved annen spesiell innsats for tilrettelegging av det fysiske eller psykososiale læringsmiljøet ved institusjonen.

  • Prisen tildeles en ansatt, et læringsmiljø (et institutt, et studienivå innen et studieforløp, en faggruppe innen et institutt, et prosjekt), en administrativ enhet eller en annen enhet ved UiS med ansvar for en avgrenset studie- eller undervisningsenhet.

  • Prisen er på kr. 30 000,-, samt diplom.

  • Prisen skal i sin helhet brukes til utviklingstiltak som kan bidra til å styrke og utvikle selve læringsmiljøet i samsvar med prisvinners ønsker.

  • Forslag kan fremmes av studenter og ansatte, og skal være begrunnet. Egnet dokumentasjon bør kunne framlegges.

  • Ingen kan få prisen mer enn en gang innen en femårsperiode.

  • Prisen deles kun ut når et enstemmig læringsmiljøutvalg innstiller til det.

  • Læringsmiljøutvalget gir begrunnet innstilling til styret, som tildeler prisen.