en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kompetansehevingskurs for studenter med verv

Magne Bartlett oppfordrer studenter til å engasjere seg i styrer og utvalg ved Universitetet i Stavanger. UiS arrangerer for andre gang på rad et eget kurs for studenter med verv på universitetet.

Bilde av engasjerte studenter

– Ved å engasjere deg i styrer og utvalg ved universitetet får du erfaring som gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet. Ikke bare ser det bra ut på CV-en, men du får mye nyttig erfaring. Du lærer for eksempel om hvordan styreprosesser foregår og hvordan du kan bidra til endring gjennom forslag til vedtak, sier Magne Bartlett, nestleder for utdanning i Studentorganisasjonen (StOr).

Kurset skal blant annet ta opp temaer som rolleforståelse, møteledelse, byråkrati, saksbehandling, medbestemmelse og makt, kvalitetssikring, lojalitet, varsling, demokrati og målstyring med mer.

Hele ideen bak kurset er at det skal ruste studenter som sitter i styrer, råd og utvalg for å utføre vervet sitt best mulig. 

Bedre beslutninger
– Målet er at studentrepresentanter i råd og utvalg skal få mer kompetanse slik at kvaliteten på beslutninger blir best mulig. Kurset vil også bidra til å gi studentene trygghet i utøvelsen av vervet, sier Eva Hærem, prodekan for undervisning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiS. 

 I tillegg håper vi kurset skal bidra til økt rekruttering av studenter til styrer og utvalg.

Avholdes i høst
Kompetansehevingskurset er for studenter som er med i, eller skal bli med i instituttstyrer, kvalitetsutvalgene, fakultetsstyrer, Kvalitets- og læringsmiljøutvalget og Utdanningsutvalget ved UiS. Kurset vil kun være for inviterte studenter med tillitsvalgte verv som har meldt seg på til StOr, påmeldingsfrist er 18. september

Kurset består av fire samlinger: 23 september, 7 oktober, 30 og 31 oktober. 

Vil lage MOOC
Prosjektgruppen bak kurset ønsker å videreutvikle kurset til en MOOC (Massive Open Online Course). Det er et nettbasert kurs som er åpent for alle. Planen er at kurset skal demonstrere forskjellige problemstillinger studenter med verv kan støte på.