en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Justering av Forskrift om studier og eksamen ved UiS

Styret ved UiS vedtok 7. juni 2018 noen mindre justeringer av eksamensforskriften. Endringene er som følger:

§ 2-11 nr. 6: Siste setning gjelder hva som skal regnes som et forsøk. Her blir det presisert følgende: Ved ikke bestått eksamen vil det alltid være et forsøk brukt, selv om en skulle komme med gyldig fravær innen fristen.

§ 4-4 nr. 1 viste tidligere til forvaltningsloven, men det riktige er forvaltningslovforskriften.

§ 4-5 nr. 2a: Siste setning er endret for å presisere hvordan klageadgangen er ved henholdsvis mappe- og løpende vurdering, jf. universitet og høyskoleloven. Minner også om at det skal fremgå av emnebeskrivelse eller studieplan dersom emnet består av mappe- eller løpende vurdering.

§ 4-5 nr. 2e er tatt ut av forskriften. Dette fordi forvaltningsloven setter lengden på sensurfrist ved klage i § 11a, og UiS ønsker å være i tråd med de lovbestemte forhold. Det vil si at ved klager innkommet fra og med 7. juni skal universitetet gi foreløpig svar til studenten dersom ikke sensur kan gis innen en måned. Ved ordinær sensur er sensurfristen fremdeles tre uker.  

Endringene er trådt i kraft.

Se hele eksamensreglementet her

Tekst: Heidi Fosse Mathisen og Ingrid Stokkeland