en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Har du en innovativ idé?

Studenter med gode forskningsideer kan søke om støtte på inntil 50 000 kroner til videreutvikling av ideen.

Student studerer en lysende kolbe. Har du en god forskningside? Plogen ønsker å bidra til innovasjon i regionen gjennom støtte til utviklingen av nye forskningsideer.

Validé, UiS sin partner når det gjelder teknologioverføring, tar imot gode ideer fra UiS-studenter. Valide har også et program – Plogen – som skal bidra til innovasjon i regionen. Nå kan alle studenter og ansatte søke om midler her.  

Søknad
Hver søknad kan være på inntil 50.000 norske kroner. Alle prosjekter må gjennomføres i 2016. Den enkelte forsker og/eller student kan bruke midlene til å sette av tid til å videreutvikle ideen og dekke kostnader ved:

  • Dokumentering av idé og utvikling av ideen

  • Nyhetssøk og patentsøk

  • Mindre mulighetsstudie

  • Innledende næringslivskartlegging

Søknadene vurderes månedlig så lenge det er tilgjengelig finansiering.

Send inn en kort søknad til Validé:

For mer informasjon kontakt Matyas Kolsofszki, RTTP, CPVA- Project Plogen Manager, e-post matyas@valide.no , tlf. 410 68 556.