en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Er du fornøyd med utdanningen din?

La oss få høre din mening om din utdanning. Kom på årsmøtet til Pedagogstudentene 21. januar klokka 14.00 -18.00 i Hagbard Lines hus rom U-205.

PS-UiS er en interesseorganisasjon for lærer- og pedagogstudenter. PS-UiS er en interesseorganisasjon for lærer- og pedagogstudenter.

Lokallaget til Pedagogstudentene ønsker å invitere deg til årsmøte den 21. Januar. Møtet vil bli avholdt i Hagbard Lines hus U-205. Lokallaget til Pedagogstudentene ønsker dine synspunkter på hva som kan jobbes med det kommende året. Det blir også valg av nytt lokallag.

Hvem er Pedagogstudentene?
Pedagogstudentene en interesse-organisasjon for lærer- og pedagogstudenter. Det er mange fordeler med å være medlem av PS. Dette er ikke bare på grunn av gratis medlemskap, gratis medlemsblader, gode forsikringer og mye mer.

Det gjelder først og fremst muligheten til å kunne påvirke studiene våre og være med aktuelle debatter som angår oss som studenter.

Hva skal det jobbes med?
På årsmøtet skal det bli bestemmes hva Pedagogstudentene skal gjøre det kommende året. Flere verv må fylles, og det er ønskelig at så mange som mulig stiller. Det blir også servert pizza.

Pedagogstudentene kan blant annet bidra i klagesaker som har direkte tilknytning til studiesituasjonen i form av råd og tips, i tillegg til gratis juridisk bistand. Lokallaget til Pedagogstudentene ønsker at du forteller om din studiehverdag og hvordan den kan bli bedre. 

Send en mail hvis det er en sak du ønsker lokallaget skal jobbe med det neste året til: ps.uis@utdanningsforbundet.no, eller følg Pedagogstudentene på Facebook