en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Eksporter fagstoff fra It's learning til Canvas innen 1. juli

Det begynner å nærme seg overgang til Canvas. Husk å hente ut filer og fagstoff fra It's learning, som du ønsker å bruke videre i det nye systemet Canvas. Dette må gjøres innen 1. juli.

UiS avslutter sin kontrakt med Itslearning den 1. juli 2017.

Fram mot denne datoen må alle ansatte og studenter hente ut de filene og dokumentene de trenger i undervisningen og i det nye læringsstøttesystemet Canvas.

 


Logg inn på Canvas

 

Fra april har det vært mulig å legge til innhold i emnene som skal tilbys studieåret 2017–2018.

Fornying og digitalisering

– Fra og med semesterstart er vi i gang med Canvas for fullt, sier prorektor Dag Husebø, som er prosjekteier og leder for styringsgruppa som skal sørge for overgangen til nytt læringsstøttesystem.

– Dette vil gi oss et løft med tanke på fornying og digitalisering av utdanningene våre, sier Husebø.  

Hvordan gå fram?

Studenter kan laste ned enkeltfiler.

Det er også tilgjengelig – via Feide-pålogging – en helhetlig presentasjon av Canvas, med bokmerker, som viser mulighetene som fins med det nye læringsstøttesystemet. 

Kartlegge opplæringsbehov

Ansatte fikk tidligere i vår muligheten til gi tilbakemelding på hvilken type opplæring og støtte de trenger i overgangen fra gammelt til nytt læringsstøttesystem.

– Vi ønsker å legge best mulig til rette for at denne overgangen skal gå så bra som mulig. Derfor er det viktig for oss å høre med ansatte hvilken støtte de trenger. Vi vil så sørge for kurs og veiledning tilpasset det behovet den enkelte måtte ha, sa Husebø da.

Mer fleksibelt

Husebø opplever at mange ser fram til å ta i bruk et mer fleksibelt system som vil gi en rekke nye muligheter for ansatte og studenter når det gjelder undervisning og læring.

– Systemet har flere digitale funksjoner for kommunikasjon mellom faglærer og student. Canvas tilbyr blant annet enklere integrasjon av flere nyttige apper, videofiler og er et mer åpent system, forklarer Husebø.

Canvas er for eksempel lett å integrere med programvare som Mediasite og Office 365.

Prosjektleder er Kjetil Dalseth i IT-avdelingen.

Les mer om bakgrunnen for at UiS tar i bruk et nytt læringsstøttesystem: Canvas vil erstatte Itslearning

Canvas-logo

Fra 1. juli er Canvas UiS sitt læringsstøttesystem.