en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bli valgmedarbeider!

Stavanger kommune søker nå valgmedarbeidere som får ansvar for å veilede velgere og ta imot stemmer ved stortings- og sametingsvalget til høsten.

Bilde av en stemmeurne og en hånd som putter valgseddel oppi. Som student kan du nå søke om å bli valgmedarbeider i Stavanger kommune i forbindelse med høstens stortings- og sametingsvalg.

Valgdagene 10. og 11. september 2017

Som valgmedarbeider må du kunne jobbe begge dagene. Vi har behov for ca. 240 valgmedarbeidere fordelt på våre 22 valglokaler.

Søndag 10. september er valglokalene åpne kl. 15-20 og mandag 14. september er åpningstiden kl. 10-21. Søndagen gjennomføres valget i alle valglokalene utenom Austre Åmøy, Vassøy og Roaldsøy. Mandagen gjennomføres valget i alle 22 valglokalene.

Valgmedarbeiderne må være i valglokalet en time før oppstart på søndagen og en halv time før oppstart på mandagen. Etter at valglokalet er stengt på mandagen, må valgmedarbeiderne bistå med opptelling av stemmene.

Obligatorisk opplæring vil foregå i månedsskiftet august/september.  

Honoraret for begge valgdagene, inkludert opplæring, er kr. 5500. Det er egne satser for medlemmer i stemmestyrene.  

Forhåndsstemmegivningen

Forhåndsstemmeperioden er mellom 10. august og 8. september 2017. Som forhåndsstemmemottaker må du kunne jobbe ulike vakter i perioden fra kl. 09-15, siste uken er åpningstiden fra kl. 09-19. Arbeidsmengde og omfang vil variere. Vi har behov for ca. 15 valgmedarbeidere til forhåndsstemmeperioden.

Obligatorisk opplæring vil foregå i begynnelsen av august.

Godgjøring etter timesats.

Kvalifikasjoner

Valgloven stiller strenge krav til korrekt valgresultat. Som valgmedarbeider må du derfor være nøyaktig og kunne jobbe under press. Du må være fylt 18 år og være vant til å bruke PC.

Behandling av søknader

Vi avslutter ansettelsesprosessen når vi har fått ansatt de valgmedarbeiderne vi har behov for. Tilbud om å bli valgmedarbeider sendes ut fra slutten av mai måned og fortløpende etter behov.

Elektronisk søknad

Følg lenka og send inn din søknad nå

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål kan du kontakte oss på e-post: valg2017@stavanger.kommune.no

Eventuelt kan du kontakte oss på telefon;

Valgdagene: Karen Hirth Thorsen 51 50 77 27 / 905 54 694

Forhåndsstemmegivningen: Inger Sørbø 51 50 70 76 / 975 18 065