en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

12 tips til skoleeksamen

Eksamenstiden nærmer seg med stormskritt, og vi går snart inn i en unntakstilstand på campus Ullandhaug. De vanlige rutinene studentene har tillagt seg i løpet av semesteret blir erstattet av intense eksamensforberedelser. Lesesaler og grupperom vil være overfylte til langt på kveld. Det er ikke rart mange er spente og nervøse. Man har jobbet hardt gjennom høsten med å tilegne seg ny kunnskap, og på skoleeksamen skal denne kunnskapen formidles i løpet av noen få timer. Det er krevende, og det krever forberedelse – ikke bare faglig, men også mentalt. Derfor vil vi dele noen tips om hvordan man best mulig kan gjennomføre en skoleeksamen.

Hånd som skriver med penn

Gjør deg kjent med eksamenslokalet. Det er ikke sikkert det er et lokale du har vært i før. Det kan til og med ligge i et bygg du aldri har vært i tidligere. Noen eksamener har så mange oppmeldte kandidater at de må sitte i flere rom. Det er derfor ikke sikkert at du skal sitte i samme lokale som medstudentene dine. Gå inn på StudentWeb i god tid før selve eksamensdagen og se hvilket rom du skal være i. Ta deg en tur i en lesepause og sjekk hvor rommet befinner seg. Det at du vet hvor du skal være fjerner unødig stress på selve eksamensdagen.

Legg frem alt du trenger til eksamen dagen før. Legitimasjon, skrivesaker, eventuelle tillatte hjelpemidler, mat og drikke. Det kan også være lurt å ha med en klokke. Mobiltelefonen får du ikke ha på pulten under eksamen.

Kvelden før eksamen skal du legge bort bøkene. Prøv å koble av, enten ved å være sosial eller ved å slappe av med en film eller bok. Mens du gir hukommelsen en pause vil underbevisstheten din fortsette å jobbe med pensum. Sørg for å spise og sove godt, du har en energikrevende dag foran deg.

Vær ute i god tid. Da slipper du å få problemer dersom bussen er forsinket, eller du må lete etter parkeringsplass. Har du tid til overs før eksamen kan du ta deg en prat med medstudenter, og eventuelt en matbit, for å roe nervene. Ikke snakk fag rett før eksamen, da er det lett at dere bare gjør hverandre usikre og nervøse.

Har du forsovet deg? Kom deg til eksamenslokalet så raskt som mulig. Dersom du rekker frem innen en halvtime etter at eksamen startet har ingen fått forlate lokalet ennå, og du kan fremdeles avlegge eksamen.

Les eksamensoppgaven grundig. Består eksamen av flere oppgaver? Kan du velge hvilken oppgave du vil besvare? Er det noen av oppgavene som teller mer enn andre? Bruk tid på å forstå oppgaveteksten bit for bit. Det er lett å overse detaljer i teksten dersom du er ukonsentrert. Dersom du ikke har klart for deg hva du blir spurt om kan du risikere å svare utenfor oppgaven. Å sette av noen ekstra minutter i denne fasen er en god investering.

Skriv en disposisjon for besvarelsen din. Bestem deg for hvor lang tid du vil bruke per spørsmål. Da slipper du å få for liten tid på slutten. Lag tankekart og noter ned stikkord til hvilke momenter som er relevante, hvilke deler av pensum du bør nevne, og i hvilken rekkefølge innholdet i oppgaven bør komme. Tenk i gjennom en konklusjon. Med utgangspunkt i disposisjonen kan du nå skrive besvarelsen ut i hele setninger. Kladd aldri hele oppgaven, det tar for lang tid.

Ignorer alle rundt deg. Det ikke sikkert at den lange besvarelsen til sidemannen din er bedre enn din korte og konsise. Selv om sidemannen har skrevet flere sider allerede mens du fortsatt jobber med disposisjonen din betyr det ikke at det er du som har feilberegnet tiden. Ikke kast bort energi på å prøve å finne ut hvordan du ligger an sammenliknet med andre, men konsentrer deg om din egen besvarelse.

Ta pauser underveis. Både til å spise og drikke, men også til å bevege på deg. Pust med magen, strekk armene over hodet. Det kan være lurt å be om å få gå ut en liten tur, både for å få frisk luft, men også for å se dagslys. Det er ikke store avbrekket som skal til. Slike pauser gir deg ny energi og er derfor vel anvendt tid.

Har du fått jernteppe? Ikke få panikk. Lag et tankekart over det du kan. Se på noen av de andre oppgavene. Ta deg en tur ut og tenk på noe annet. Når du så går tilbake til det punktet du stod fast på kan jernteppet ha forsvunnet av seg selv.

Sett av ti minutter til å se igjennom besvarelsen din før du leverer. Skriv kandidatnummer på alle sidene. Skumles besvarelsen din raskt, og se at sidene er i riktig rekkefølge. Sjekk at ikke deler av besvarelsen din har blandet seg med kladdearkene.

Gi deg selv en klapp på skulderen for vel gjennomført eksamen. Uansett hvor heldig eller uheldig du har vært med oppgaven, og hvordan du tror det har gått, skal du si til deg selv at du har gjort ditt beste i løpet av den tiden du hadde til rådighet. Ikke sammenlikn svar med andre. Det er ikke sikkert at det de har svart er riktigere enn det du har svart, og du kan uansett ikke gjøre noe med det nå. Legg besvarelsen igjen i eksamenslokalet, både bokstavelig og i overført betydning. Ta deg fri resten av dagen og finn på noe hyggelig for å feire at du har gjennomført. Neste eksamen kan du heller tenke på i morgen.