en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Søknadsfrister og -skjema

Søknadsprosessen starter semesteret før du planlegger å reise på utveksling. Les mer om frister og finn søknadsskjema her.

Frist for å søke om utveksling til Internasjonalt kontor

Utreise vårsemesteret
1. september

Utreise høstsemesteret
1. februar

Disse søknadsfristene er helt absolutte og uavhengige av ukedag.

OBS! Særordninger gjelder for studenter på følgende studieprogram: bachelor i sykepleie, bachelor i sosialt arbeid og studenter ved Fakultet for utøvende kunstfag

Elektronisk søknadsskjema
Internasjonalt kontor benytter et elektronisk søknadsskjema som publiseres på nett rundt en måned før søknadsfristen hvert semester. Skjemaet finner du i kolonnen øverst til høyre på denne siden. I søknadsskjemaet kan man sette opp inntil tre læresteder i prioritert rekkefølge. Det er kun mulig å søke om utveksling til læresteder som UiS har avtale med. Sjekk nøye at du oppfyller de formelle kravene som stilles.

Etter innsendt søknad vil du få bekreftelse på mottatt søknad og informasjon om den videre prosessen på e-post. Studenter som har tatt høyere utdanning ved andre læresteder enten i Norge eller i utlandet, blir bedt om å umiddelbart sende inn dokumentasjon (på engelsk).

Dersom du ønsker å reise på utveksling, men ikke har noen anbefalte læresteder på ditt studieprogram, kan du ta kontakt med studiekonsulent på ditt institutt.

Frist for å søke om forhåndsgodkjenning av utenlandsopphold til ditt institutt eller fakultet

Utreise vårsemesteret
15. september

Utreise høstsemesteret
15. februar

Detaljert informasjon om forhåndsgodkjenning.

Søke om endelig godkjenning etter endt utenlandsopphold
Når du har avsluttet utenlandsoppholdet og tatt eksamen, må du sørge for å få en karakterutskrift fra lærestedet i utlandet. Denne leveres til ditt institutt/fakultet sammen med søknad om endelig godkjenning av delstudier i utlandet (skjema i høyre kolonne).

Særordninger for enkelte studentgrupper

Studenter på bachelorprogrammet i sykepleie må levere inn en papirsøknad i tillegg til den elektroniske søknaden. Skjema kan lastes ned i kolonne til høyre og leveres til faglig koordinator ved Institutt for helsefag. Studenter på dette studieprogrammet gjøres også oppmerksomme på at det finnes et eget opptaksreglement knyttet til søknad om utvekslingsopphold som kun gjelder for denne studentgruppen. 

Studenter som tar bachelor i sosialt arbeid  må levere inn en papirsøknad i tillegg til den elektroniske søknaden. Skjema kan lastes ned i kolonne til høyre og leveres til faglig koordinator ved Institutt for sosialfag. OBS! Frist for å levere papirskjema er 1. juni for utveksling påfølgende vårsemester.

Studenter ved Fakultet formutøvende kunstfag skal IKKE sende inn elektronisk skjema til Internasjonalt kontor. Denne studentgruppen skal forholde seg til egne skjema og frister ved sitt institutt. Søknadsinformasjon