en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Petroleumsgeologi - master

Utvekslingssemester
2. eller 3. semester

Andre eller tredje semester i master programmet  i petroleumsgeologi  har kun valgemner og er derfor godt  tilrettelagt for utveksling.  I utlandet må du velge relevante emner tilsvarende fordypning ditt fagområde. Disse emnene må være godkjente før du reiser ut.  Det er også viktig at emnene du  tar når du er på utveksling  ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. 

Fagmiljøet ved petroleumsgeologi har en rekke avtaler med ulike universitet og vi ser svært positivt på at studentene tar et opphold i utlandet i løpet at studietiden.

Exchange possiblities
2 or 3 semester

Second or third semester in the Master's program in Petroleum Geology consists of elective courses and is therefore well facilitated for exchange. Abroad, you must select relevant courses  corresponding to your subject area at UiS.  Selected courses from abroad must be approved by the department before departure. It is important that the subjects you have chosen do not overlap with courses you have taken  or will take later in the study.
 

Faglig anbefalte læresteder / Recommended universites for exchange

Europa

 

USA

Australia

Flere muligheter
Universitetet i Stavanger har en rekke andre bilaterale avtaler med universiteter utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Ta kontakt med insituttet for mer informasjon om emner og tilrettelegging av utdanningsløpet ditt.

Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og NORDTEK-nettverkene