en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Automatisering og signalbehandling - master

Utvekslingssemester
 3. semester


Opplegg for utvekslingen
Tredje semester på masterprogrammet i Automatisering og signalbehandling er tilrettelagt for utveksling. Dette semesteret har kun valg/ spesialiseringsemner.  I utlandet må du velge relevante fag som gir en fordypning innen ditt fagområde. Disse emnene må  være godkjent før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.


Faglig anbefalte læresteder


NORDEN


EUROPA


AUSTRALIA


ASIA


Andre aktuelle læresteder


Flere muligheter
Universitetet i Stavanger har en rekke bilaterale avtaler med universiteter utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud.

Studenter kan også benytte seg utveksling innen Nordtek-nettverket som består av 27 universitet som tilbyr ingerniørutdanninger på BA/MA nivå.